Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמות מידה פינאנסיות.

24/11/2010

בדף זה נסקרים מונחים פיננסיים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר או שתוארו באתר עצמו. אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית ואנו מקווים שגם קלה להבנה.הסקירה נכונה ליום פרסומה.

אמות מידה פינאנסיות (COVENANTS) הן כלי בידי בנקים, בעלי אגרות חוב, נושים אחרים, חברות דרוג אשראי ומשקיעים, על מנת לודא כי מצבן של חברות להן הילוו כספים או התקשרו בעסקאות יאפשר להן לעמוד בהתחיבויותיהן. על החברות לעמוד באמות מידה מסוימות או שוויים בסכום אבסולוטי אשר יהיו חלק מהסכם ההלואה, ההשקעה או חלק מתנאי דרוג האשראי.

אמות המידה יכולות לקבוע עמידה ביחסים פינאנסיים שונים - יחסים תפעוליים, יחסי איתנות פינאנסית ויחסי כיסוי.

דוגמאות ליחסים/נתונים פינאנסיים בהם נעשה שימוש בקביעת אמות מידה פינאנסיות:

  • יחס בין ההון העצמי לסך המאזן (סולו או מאוחד).
  • יחס שוטף או מהיר.
  • הון עצמי מינימלי.
  • יחס בין סך החוב לבין ה-EBITDA.
  • יחס של חוב פינאנסי ל-CAP (הון עצמי בצירוף חוב פינאנסי ומיסים נדחים, Cap=Capitalization )
  • יחס ה-EBITDA למחזור.
  • חלוקת דיבידנד רק בכפוף לעמידה באמות מידה דוגמת אמות המידה דלעיל לפני ואחרי חלוקתו, בנוסף כמובן לעמידה בתנאים הקבועים בחוק.

דו"ח ועדת חודק אשר מונתה ע"י שר האוצר כדי לגבש המלצות בעקבות משבר 2008 קבעה, בין השאר, כי הנפקת אג"ח קונצרני ללא בטוחות תלווה בתניות חוזיות ובאמות מידה פינאנסיות המהוות תנאי מוקדם להחלטת רכישה של אגרות חוב ע"י ועדות השקעה של משקיעים מוסדיים.

אי עמידה של החברות באמות המידה הפינאנסיות שנקבעו יכולה לגרום להעמדת אשראי או אגרות חוב לפרעון מיידי או לסנקציות אחרות ע"י הנושים, להורדת דרוג אשראי או לאי השלמת עסקאות ע"י משקיעים.


שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.


קראו גם את הסקירות האחרונות באתר:

 

רמי לוי וויקטורי צומחות במהירות, שופרסל צומחת באיטיות ומתייעלת - בעקבות השלל של רשת מגה.

 

 

השוק העניש שוב את אבן קיסר, האם הפעם זאת הזדמנות קניה? 

 

הצעת רכש עצמית שלישית השנה לצד השקעות ב-ADP והנפקת אגרות חוב. האם איידיאו תהפוך לאופציה על ADP? 

 

מדד נדל"ן 15 - איזה מניות הוא כולל, איך נקבע משקל המניות במדד ואיך ניתן להשקיע בו.


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים