Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אסם - מניה שרק עולה?!

שתי המלצות של אנליסטים אשר פורסמו לאחרונה לחברת אסם נקבו במחיר מטרה הנמוך בכ-20% ממחיר השוק כיום, מקרה די חריג.
מתחילת השנה דהרה אסם ב-20% והגיעה לשווי של 8.5 מיליארד ש"ח.
18/06/2013

ב-26 במאי פורסמה על ידי גיל דטנר מבנק לאומי המלצה של "תשואת חסר" לאסם עם מחיר יעד  של 61 ש"ח למניה.מחיר הסגירה של מנית אסם  ביום חמישי האחרון היה 76.9 ש"ח.בהמלצתו מציין דטנר כי מחירה הגבוה של אסם הוא תוצאה של מרדף המשקיעים אחר מניות דפנסיביות.דטנר מציין כי  אסם היא אמנם אחת החברות היציבות שיש, אולם הוא אינו רואה הצדקה למחירה, כאשר פוטנציאל הצמיחה בישראל מוגבל והצמיחה בחו"ל עדיין לא מתממשת.

קודם לכן, ב-20 במרץ, פרסמה ליאת גלזר מאקסלנס המלצה של "תשואת שוק" עם מחיר יעד דומה של 60 ש"ח למנית אסם.

מי שהשקיע באסם בסוף שנת 2007 חווה ירידה קלה יחסית בלבד בשנה הקשה של 2008 ונהנה מעליה במחיר המניה בשנים הבאות.נציג להלן את התנהגות המניה מ- 31.12.2007 ועד ל-13.6.13 בהשוואה למדד ת"א 25 ולמנית שטראוס:

-

ת"א 25 אסם* שטראוס*
2008 (46.2%) (2.3%) (38%)
2009 74.9% 18.9% 62%
2010 15.8% 19.2% 5%
2011 (18.2%) (5.1%) (16%)
2012 9.2% 17.9% 8%
מצטבר (2.6%) 55% (4.2%)
13.6.2013 3.1% 19.8% 20%
מצטבר 0.3% 85.7% 15.3%

* מתואם לחלוקת דיבידנד. 

גם השוואה מול מדדים אחרים מציגה התנהגות חריגה של אסם - מדד ת"א 75 ירד במצטבר במהלך התקופה ב-21%, תל דיב עלה במהלך התקופה ב-14.3% ומדד יתר 50 ירד ב-10.2%.

חלק מההסבר לתופעת טבע זאת בשוק ההון הוא השיפור הרצוף ברווחי החברה, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה (במליוני ש"ח):

-

% מצטבר % שנתי 2012 2011 2010 2009 2008 2007
מכירות 38.9% 6.8% 4,092 3,961 3,807 3,397 3,220 2,946
רווחיות גולמית

-

-

41% 41.7% 43.1% 41.8% 40.5% 42.2%
רווח תפעולי* 46.2% 7.9% 511.0 502.1 485.1 434.3 374.8 349.5
עלויות מימון נטו 27.5% 5.0% 29.6 31.6 51.1 36.2 36.1 23.2
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות 46.9% 8.0% 357.3 341.1 316.8 291.3 249.2 243.2
רווח למניה** 46.1% 7.9% 3.23 3.08 2.86 2.63 2.25 2.21

* ללא הכנסות והוצאות אחרות.

** בש"ח.

הרווח הנקי בשנה שהסתיימה ב-31.3.13 הסתכם ב-358.3 מ' ש"ח, זהה לרווח בשנת 2012.לאחר שהמניה זינקה ב-20% מתחילת השנה נסחרת החברה במכפיל רווח גבוה של 23.8.מדד ת"א 25 נסחר במכפיל רווח של 16 וניתן למצוא מכפילים נמוכים יותר.

לאורך כל השנים האחרונות נסחרת אסם סביב מכפיל רווח של 20, אשר נבע מכך שאסם היא מניה עם מספר יתרונות - מניה דפנסיבית בגלל פעילותה בענף המזון, ומנית צמיחה המחלקת בנוסף דיבידנד נדיב (תשואת הדיבידנד כיום היא של 4%).מצבה הפיננסי של החברה הוא מעולה ולאגרות החוב שלה דירוג של AAA מחברת מעלות.

שורה תחתונה

  • גם אנחנו היינו מחכים להתאמת המחיר למכפיל של 20 לכל היותר.
  • יש לזכור כי אסם אינה מכונה לכסף בטוח.תוצאות שיאותתו על הפסקה בצמיחה במכירות וברווחים, אפילו זמנית, יביאו לירידה חדה במחיר המניה.


   סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים