Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בבילון בשנת 2011 - זינוק בהכנסות, ברווחים, ובמניה.תלות של 86% בגוגל בהכנסות מפרסום.

מתחילת השנה נסקה מנית בבילון ב-48% וב-12 החודשים האחרונים ב-150%.נסיקת המניה נובעת מהמהפך שחל במודל העסקי של בבילון - לא עוד חברת תכנה לתרגום שפות, אלא חברת אינטרנט לכל דבר המנצלת את תנועת הגולשים אליה לקבלת הכנסות מפרסום.נתוני הגלישה לאתרי החברה מרשימים ביותר - 45 מ' מבקרים ביום באתרי החברה.

9/03/2012

בשנת 2009 הסתכמו הכנסות החברה ממכירת תכנת התרגום ב-61.6 מ' ש"ח ומפרסום ב-27.1 מ' ש"ח.ב-2011, שנתיים בלבד מאוחר יותר, ירדו ההכנסות ממכירת תכנה ל-52.5 מ' ש"ח ואילו ההכנסות מפרסום זינקו ל-170.8 מ' ש"ח.

95% מהכנסות החברה מפרסום נובעות משיתופי פעולה בתחום החיפוש, בעיקר עם גוגל, בשני האופנים הבאים:

 • כאשר לקוח מתקין את תכנת התרגום של בבילון ניתנת לו האפשרות לקבל שירותי התרגום משולבים עם מנוע חיפוש לבחירתו, כאשר בדרך כלל הבחירה היא גוגל.עבור כל התקנה בה משולב מנוע החיפוש של גוגל מקבלת החברה תשלום (PPD).
 • החברה מקבלת תשלום עבור הקלקה על כל לחיצה על תוצאה ממומנת המופיעה באתריה (PPCׂ).

3% מהכנסות בחברה מפרסום נובעות מפרסום על סרגל הכלים שלה ו-2% ממקורות אחרים.

בשנת 2011 הסתכמו ההכנסות משיתופי הפעולה עם גוגל ב-147 מ' ש"ח, 66% מסך הכנסותיה של החברה, ו-86%(!) מהכנסות החברה בתחום הפרסום. לחברה הסכם עם גוגל המתחדש מפעם לפעם.ההסכם הנוכחי מסתיים ב-30.11.2013.

תכנת התרגום של בבילון מתבססת על ביקוש הנובע מכך ש-57% מהתוכן באינטרנט הוא באנגלית בעוד שרק 27% מהמשתמשים הם דוברי אנגלית כשפת אם.החברה מציינת כי ישנן חברות מתחרות ברמות מקומיות ומעט ברמה הגלובלית, וכי אין חברה מובהקת המהווה תחרות ישירה לחברה.

תוצאות עסקיות ומאזן החברה

להלן תמצית התוצאות העסקיות לשלוש השנים האחרונות, באלפי ש"ח:

סעיף 2011 2010 2009
הכנסות ממכירת תכנה 52,473 55,572 61,540
הכנסות מפרסום 170,800 62,800 27,100
סך הכנסות 223,273 118,372 88,640
רווח גולמי 214,638 109,602 79,110
הוצאות תפעול 180,739 88,287 65,410
מזה - מדיה ופרסום 129,325 43,867 25,354
רווח תפעולי 33,899 21,315 13,700
רווח נקי 28,419 17,804 19,588*
תזרים תפעולי 24,465 23,481 9,430
דיבידנד ששולם 35,029 45,389

-

*בשנה זאת היתה לחברה הטבת מס בסך 6.2 מ' ש"ח.

בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2011 דשדש הרווח התפעולי למרות העליה בהכנסות מפרסום, כתוצאה מעליה מהירה בהוצאות המכירה והשיווק.הוצאות אלה נובעות מהעלאת תקציבי רכישת המדיה, הנדרשים ליצירת התנועה אל אתרי החברה ולרכישת תכנת התרגום:ברבעון הראשון הסתכם הרווח התפעולי ב-4.9 מ' ש"ח, בשני ב-2.5 מ' ש"ח, ובשלישי ב-6.8 מ' ש"ח.ברבעון הרביעי זינקו הכנסות החברה ללא שינוי מקביל בהוצאות מכירה ושיווק, והרווח התפעולי זינק בעקבות כך ל-19.7 מ' ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי היה 16.9 מ' ש"ח, 60% מהרווח הנקי השנתי, כתוצאה מהקפיצה ברווח התפעולי ברבעון זה שתוארה לעיל.

ברבעונים הקודמים וכן ברבעון הרביעי ציינה החברה כי בעוד שהוצאות המכירה והשיווק מוכרות בעת הוצאתן, ההכנסות מוכרות רק בעת היווצרותן.להערכת החברה נכון ל-31.12.2011 הכנסות שטרם הופקו וינבעו ממשתמשים קיימים מסתכמות ב-50 מ' ש"ח, ותוכרנה ברובן ב-2012.נכון ל-28.2.2011 עומד נתון זה על 67 מ' ש"ח.

מאזן החברה ל-31.12.2011 מסתכם ב-93.87 מ' ש"ח, מזה 54.5 מ' ש"ח הון עצמי.לחברה נכסים נזילים בסך 30.1 מ' ש"ח.לחברה אין חוב פיננסי.

שורה תחתונה

 • שווי השוק של החברה כיום הוא של 623 מ' ש"ח, לאחר נסיקה של 48% מתחילת השנה.
 • החברה נסחרת במכפיל רווח של 22 אשר יכול להתבסס רק על המשך הצמיחה המהירה בהכנסות וברווחים. יש להדגיש כי מכפיל רווח זה מתבסס על רווחי שנת 2011 כולה הנמוכים משמעותית מרווחי הרבעון הרביעי בגילום שנתי.חישוב שמרני? נדע עם פרסום התוצאות לרבעונים הבאים.
 • במקביל לצמיחה המהירה בהכנסות החברה מפרסום חלה דוקא ירידה בהכנסות ממכירת תכנת התרגום.בהתבסס על כך שתכנה זאת היא הבסיס לתנועת הגולשים וליצירת הכנסות פרסום לירידה זאת משמעות שלילית (החברה לא נתנה הסבר לירידה זאת בדוח התקופתי).
 • פעילות החברה בתחום תכנת התרגום מתבססת על ביקוש יציב שאף ילך ויגבר, אך במקביל תגבר גם התחרות בתחום. 
 • העובדה ש-86% מהכנסות החברה מפרסום מקורן בהסכמים עם גוגל משקפת סכון עסקי גבוה ביותר.
 • החברה הוכיחה התנהלות יצירתית שמינפה את תחום תכנת התרגום למימדי הכנסות ורווח גדולים.עם זאת, ההשקעה מתאימה למשקיעים המאמינים בהמשך הגידול בצמיחה וברווחים, המוכנים לנטילת סיכון גבוה.


  סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
  לתנאי השימוש באתר.

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על בבילון:
יאהו מבקשת מבבילון לתקן ליקויים ביישום ההסכם ביניהן., 20/10/2013
בבילון ברבעון הראשון של 2013 - רבעון אחד וכל כך הרבה התפתחויות., 6/07/2013
בבילון ממשיכה לצמוח ברבעון השני 2012 - האם זה ימשך?, 13/08/2012
דרונט בניית אתרים