Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דלתא גליל - התחזקות הדולר השפיעה על תוצאות הרבעון הרביעי.תחזית אנמית לשנת 2015.ומתי תהיה רכישה משמעותית?

דלתא היא אחת החברות החביבות עלינו הצומחת באופן רצוף ומחפשת רכישות נוספות אשר יזניקו אותה קדימה.
התחזקות הדולר פגעה בתוצאות הרבעון הרביעי והשנה כולה, ותשפיע לרעה גם על התוצאות החזויות בשנת 2015.
6/04/2015

לסקירה מקיפה על החברה בסקירה על תוצאות 2013 לחצו כאן.

ברבעון הרביעי פספסה החברה את התחזית שנגזרה מהתחזית השנתית: המחזור הסתכם ב-277 מ' דולר ביחס לתחזית של 290 מ' דולר, הרווח התפעולי הסתכם ב-22.3 מ' דולר ביחס לרווח חזוי של 26 מ' דולר, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-15.3 מ' דולר ביחס ל-17 מ' דולר.

הסיבה העיקרית לכך היתה התחזקות הדולר מול האירו והשקל. בשנת 2014 כ-32% ממכירות החברה היו באירופה ו-14% בישראל. החלשות האירו, השקל ומטבעות אחרים בהן נקובות מכירות החברה מול הדולר הקטינה את מכירות החברה בדולרים.

מכירות החברה בארופה הסתכמו ברבעון הרביעי ב-82.2 מ' דולר, ללא שינוי ביחס ל-2013, אולם על בסיס המכירות באירו עלו המכירות באירופה ב-5.2%. המכירות בישראל עלו בשקלים חדשים ברבעון הרביעי ב-11% ביחס לרבעון הרביעי ב-2013, אולם התחזקות הדולר ביחס לשקל גרמה לגידול של 4% בלבד במכירות בדולרים בישראל. סך המכירות ברבעון הרביעי עלו ב-8% בעוד שעל בסיס המטבעות המקומיים עלו המכירות ב-12%.

להלן תמצית דוח רו"ה לשנת 2014, באלפי דולר:

[הקליקו על הטבלה להגדלה/הדפסה

דוח רו"ה לשנת 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקור: דוח תקופתי לשנת 2014.

נסכם בקצרה את הנקודות העיקריות בדוח לשנה כולה:

  • מכירות החברה בשנת 2014 עלו ב-5.9%, תוך שיפור קל ברווחיות גולמית.
  • הרווח התפעולי עלה ב-9.5% והיווה 7.2% מהמחזור לעומת 7% אשתקד.
  • הרווח התפעולי ללא הכנסות והוצאות אחרות הסתכם ב-71,680 אלפי דולר לעומת 67,450 אלפי דולר אשתקד, עליה של 6.2%.
  • Ebitda בשנת 2014 - 93 מ' דולר, לעומת 86.2 מ' דולר ב-2013, עליה של 7.9%.
  • הרווח הנקי לפני הכללת סעיפים חד פעמיים עלה ב-9.3%.
  • הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ב-$1.86 לעומת $1.75.

2014 לפי מגזרי פעילות

להלן תוצאות שנת 2014 לפי מגזרי פעילות, באלפי דולר:

[הקליקו על הטבלה להגדלה/הדפסה

דלתא 2014 לפי מגזרים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקור: דוח תקופתי 2014. 

דלתא ארה"ב

פעילות מגזר זה  עלתה ב-12% בעיקר הודות  לתחילת המכירה של מותג Avia, אותו החלה החברה להפעיל בזכיינות החל מיוני 2014. כתוצאה מהתחלת הפעילות במותג זה עלו מכירות החברה לוול-מארט ל-175.4 מ' דולר לעומת 114.7 מ' דולר ב-2013, עליה חדה של 53%.

המכירות לוול-מארט היוו ב-2014  17% ממכירות החברה כולה ו-39% ממכירות מגזר דלתא ארה"ב.

הרווח התפעולי הסתכם ב-2014 ב-26.9 מ' דולר וב- 2013 בכ-24 מ' דולר. 

ב-2013 נגרמה לחברה הוצאה חד פעמית בגין ריכוז משרדי המגזר באתר אחד. כתוצאה מכך הפחיתה החברה שיפורים במושכר במשרדים שעזבה וכן שילמה דמי שכירות בגינם עד לתום תקופת חוזה השכירות.בניטרול הוצאה חד פעמית זאת הסתכם הרווח התפעולי ב-2013 ב-26 מ' דולר, ועל בסיס זה עלה הרווח התפעולי ב-3.5% בלבד למרות עליה של 12% המחזור.

החברה מסבירה זאת בעלויות לוגיסטיות גבוהות בהשקת המותג Avia אשר נעשתה בלוח זמנים קצר, ובחיובי מטה גבוהים.

חטיבה גלובלית פלח שוק עליון

מכירות המגזר ירדו ב-3% והרווח התפעולי ירד בשיעור גבוה של 17%. 

המכירות ירדו עקב קיטון במכירות ללקוח, מהותי ככל הנראה, כתוצאה מרכישת פעילותו העסקית על ידי חברה מתחרה.

הירידה ברווח נבעה מהירידה במכירות, ירידה בתפוקות המפעילם ומגידול בחיובי הוצאות המטה.

שיסר

המכירות גדלו ב- 4% והרווח התפעולי זינק ב-26%.

מכירות שיסר מתחלקות למכירות לסיטונאים, 68% מהמכירות בשנים 2013 ו-2014, ובאמצעות הרשת הקמעונאית, 32% בשנתיים האחרונות.

המכירות לסיטונאים עלו ב-2014 ב-4.8%, ומכירות הרשת הקמעונאית עלו ב-3.4%. מכירות הרשת על בסיס חנויות זהות עלו ב-2014 בחצי אחוז בלבד.

בדצמבר 2014 הפעילה החברה 85 חנויות של המותג שיסר לעומת 76 בדצמבר 2013.

החברה מסבירה את הקפיצה החריגה ברווח התפעולי בעליה במכירות ובשיפור ברווחיות המפעלים, אולם אין זה הסבר מספק לדעתנו על רקע העליה המתונה במחזור המכירות.

דלתא ישראל

העליה מבכירות דלתא ישראל בשיעור של 14% לא מצאה ביטוי ברווח התפעולי שנשאר ללא שינוי.החברה מסבירה את היציבות ברווח לעומת העליה במכירות בשחיקת הרווח הגולמי עקב מכירות סוף עונה במחירים נמוכים וכן שחיקת הרווח השיקלי ברבעון האחרון עקב התחזקות הדולר.

המכירות לוול מארט ונייק מהווות כרבע ממכירות החברה

לדלתא גליל מספר לקוחות אשר הפעילות מולם מהותית ביותר. בדוח השנתי מדווחת דלתא על כך שהמכירות לרשת וול-מארט (ראה לעיל) הסתכמו ב-2014 ב-175.4 מ' דולר והיוו 17% ממכירות החברה כולה ו-39% (!) ממכירות מגזר דלתא ארה"ב.

זיהוי לקוחות בולטים נוספים מהווה משימה כמעט בלשית. בדוח מידרוג ממרץ 2014 [אגרות החוב של דלתא מדורגות בדירוג של A1] מצוין כי מכירות החברה לוול-מארט ולנייק היוו ב-2013 20% ממכירות החברה. היות ומכירות וול-מארט באותה שנה היו  כ-115 מ' דולר, המכירות לנייק הסתכמו בכ-80 מ' דולר - 8% ממכירות החברה וכ-29% ממכירות מגזר פלח השוק העליון.

בהנחה שמכירות נייק בשנת 2014 היו בהיקף דומה ל-2013 מכירות וול-מארט ונייק הסתכמו ב-2014 בכ-255 מ' דולר, כ-25% ממכירות החברה.

החברה מייצרת עבור נייק גרביים באיכות גבוהה ללא תפר.

לקוחות משמעותיים נוספים הם ויקטוריה סיקרטס, והרשתות מרמקס וטרגט.

תחזית מאכזבת ל-2015

תחזית החברה לשנת 2015 מאכזבת ומושפעת מאד מהתחזקות הדולר. ממוצע התחזית למכירות מבטא גידול של 4% בעוד שגידול המכירות במטבעות המקומיים הוא של 6%. ההשפעה על הרווח גדולה עוד יותר; בעוד שהגידול החזוי ברווח הנקי הוא בתחום של 0% ל-6%, ללא התחזקות הדולר היה הרווח גדל בטווח שבין 12% ל-18%.

התחזית מאכזבת במיוחד היות וב-2015 תתחיל החברה למכור את מותגי לקוסט ומרק אופולו וכן תשווק את המותג Avia במשך השנה כולה לעומת חצי שנה ב-2014.

שערי המטבע עליהם מתבססת התחזית הם של 1.14 דולר לאירו ו-3.9 ש"ח לדולר. כבר כיום הדולר חזק יותר ביחס לשני המטבעות ולכך תהיה השפעה שלילית של התוצאות.

להלן תחזית החברה לשנת 2015, במליוני דולר:

[הקליקו על הטבלה להגדלה/הדפסה

דלתא - תחזית לשנת 2015. 

 

    מקור: מצגת החברה.

 פסגות: המלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 125 ש"ח למניה.

בעקבות פרסום הדוח השנתי פרסמה האנליסטית אילנית שרף מפסגות ב-26 בפברואר המלצת תשואת יתר למנית דלתא גליל עם מחיר יעד של 125 ש"ח למניה, לעומת מחיר יעד של 111 ש"ח בהמלצה הקודמת.כיום נסחרת המניה במחיר של 122.9 ש"ח.

בפסגות חושבים שעל בסיס אורגני אין לצפות לאפסייד משמעותי במנית דלתא, אולם מצפים לרכישה משמעותית בשנתיים הקרובות. על רקע זה מציינת אילנית שרף כי דלתא נסחרת במכפיל EV/EBITDA של כ-7 לעומת ממוצע מכפילים של כ-11-12.

האם זה טוב? כן אם דלתא מתכוונת למכור את פעילותה או להנפיק, אבל אם היא מתכוונת לקנות חברות או פעילויות במכפילים קרוב לכפולים מהמכפיל בו היא נסחרת זה כבר תלוי יותר באופן של מימון העסקה.

 

שורה תחתונה

דלתא גליל נסחרת בשווי שוק של 3.1 מיליארד ש"ח, כ-790 מ' דולר.על בסיס הרווח לשנת 2014 ללא הכנסות והוצאות חד פעמיות נסחרת החברה במכפיל רווח של  16.3.על בסיס תחזית החברה לשנת 2015 נסחרת החברה במכפיל רווח דומה ולא נמוך של 15.8.

תוצאות 2014 אינן בכיוון אחיד - בדלתא ארה"ב עלה הרווח התפעולי בשיעור זעיר, ובפלח השוק הגלובלי חלה ירידה חדה ברווח התפעולי גם בעקבות הפסקת התקשרות עם לקוח מהותי.הרווח התפעולי במגזר שיסר עלה בשיעור חד ובמגזר דלתא ישראל  לא חל שינוי ברווח התפעולי.

החברה צומחת בהתמדה באופן אורגני ועל ידי רכישות. תוצאות 2014 והתחזית ל-2015 מורות שהחברה מיצתה את פוטנציאל הצמיחה על בסיס עסקיה הקיימים.

ב-2015 תתחיל החברה לייצר ולשווק את מותגי לקוסט ומרק אופולו לגברים וכן את המותג Avia במשך השנה כולה. התחזית כבר כוללת פעילויות חדשות אלה אולם יתכן שאת השפעתן המלאה נראה ב-2016.

דלתא מחפשת באופן מתמיד עסקים חדשים אשר יזניקו אותה קדימה.בהמלצה של פסגות מעריכה האנליסטית אילנית שרף כי רכישה כזאת תקרה ב-2015 או 2016.לא ברור האם היא מתייחסת למידע על רכישה ספציפית שמתבשלת או שזאת הערכה כללית, אולם הכיוון והכוונה ברורים. יש לציין כי ברבעון האחרון של 2014 הוציאה החברה כמליון דולר על בחינת רכישת חברות.

לחברה תלות בשני לקוחות, וול-מארט ונייק. המכירות ללקוחות אלה היוו כרבע ממכירות החברה, וחלקן במכירות של מגזרי דלתא ארה"ב ופלח השוק העליון היה של 39% ו-29% בהתאמה, כך שמדובר בסיכון עסקי לא קטן.

אנו מלווים את דלתא גליל זמן רב וממשיכים להאמין בחברה, למרות עלייה של 16% מתחילת השנה, בכפוף ליכולת לספוג את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה ולהתאמת ההשקעה לכל משקיע.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על דלתא גליל:
דלתא גליל רבעון ראשון - תוצאות מצוינות לרבעון ותחזית לתוצאות טובות לא פחות לשנה כולה., 23/05/2021
דלתא גליל לאחר שנת 2020 והנפקת דלתא ישראל., 26/04/2021
דלתא גליל ב- 2018 - ממשיכה לצמוח על ידי רכישות. בוחנת רכישה נוספת., 13/03/2019
דלתא גליל - מה תהיה השפעת הרכישה של מותג ההלבשה התחתונה Eminence., 6/05/2018
המחצית הראשונה של 2017- חטיבת דלתא פרמיום תורמת בינתיים תרומה משמעותית רק לשורות המכירות והרווח הגולמי. המניה סובלת מהסנטימנט השלילי כלפי ענף הקמעונאות., 12/09/2017
דלתא בשנת 2016 לאחר רכישת חטיבת ה-Contemporary brands מ- VF Corporation - צמיחה אורגנית שלילית ותחזית לצמיחה אורגנית שלילית גם ב-2017., 10/03/2017
דלתא גליל ברבעון השלישי 2015- המשך צמיחה, השפעה שלילית להתחזקות הדולר, ההתפתחויות בוול-מארט מעוררות דאגה., 1/11/2015
האנליסטית מיכל אלשייך מלידר העלתה את מחיר היעד למנית דלתא מ-117 ש"ח ל-125 ש"ח., 18/11/2014
דלתא ברבעון השלישי 2014 - ממשיכה לצמוח, אבל יותר לאט., 11/11/2014
דלתא גליל במחצית הראשונה של 2014 - המשך הצמיחה, הפסקת ההתקשרות עם לקוח בארה"ב מהווה תזכורת לסיכונים העסקיים., 29/10/2014
דרונט בניית אתרים