Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוקס ברבעון השלישי - אמריקן איגל הזניקה את המכירות אך הרווח התפעולי עלה בשיעור נמוך יותר.

בסקירה האחרונה על החברה בחודש יוני הדגשנו את מכפיל הרווח הנמוך בו נסחרה החברה באותה עת.
עתה, שני רבעונים קדימה, ולאחר שמנית פוקס קפצה ב-19% והחלה בשיווק מוצרי אמריקן איגל, ממשיכה החברה להניב תוצאות טובות.עם זאת, תוצאות מגזר האופנה ואופנת הבית הורעו באופן ניכר ברבעון השלישי.
15/12/2012

תחילת השיווק של המותג אמריקן איגל ומותג ההלבשב התחתונה Arie היא הארוע המשמעותי בהתפתחות החברה השנה.החנות הראשונה של אמריקן איגל נפתחה בחודש פברואר.נכון לתאריך המאזן נפתחו 14 חנויות ונכון להיום החברה מפעילה  16 חנויות.

מכירות המותגים פוקס, פוקס הום, אמריקן איגל ו-Arie, המוגדרים בדוחות החברה כמגזר האופנה ואופנת הבית, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-559 מ' ש"ח לעומת 392 מ' ש"ח אשתקד - גידול של כ-43%.ברבעון השלישי הסתכמו המכירות ב-193 מ' ש"ח - גידול של 43%. הגידול נבע בעיקר מתחילת מכירות אמריקן איגל השנה וכן מגידול במכירות מותג פוקס עצמו.השנה נפתחו 12 חנויות פוקס ומספרן כיום הוא 158.

למעבר לטבלת אקסל של תמצית התוצאות העסקיות לפי מגזרים ולחברה כולה ראה קישור בסיום הסקירה.

ברווחיות הגולמית של מגזר האופנה, עם זאת, חלה ירידה, אותה מסבירה החברה בגידול בהנחות ללקוחות, ובעליית שער הדולר אשר קוזזה על ידי ירידה בשיעורי המכס (שני האחרונים השפיעו על עלות המוצרים).ברווח התפעולי חלה ירידה של 8% בתשעת החודשים הראשונים של השנה וצניחה של 33% ברבעון השלישי.הסיבות לירידה ברווח התפעולי הן הירידה ברווחיות הגולמית וגידול בעלויות השיווק והמכירה כתוצאה מפתיחת חנויות אמריקן איגל והשקת המותג.

פתיחת החנויות של אמריקן איגל והשקת המותג החלו בחודש פברואר, כך שלא ברורה הסיבה לצניחה ברווח התפעולי ברבעון השלישי.מדאיגה עוד יותר השוואת הביצועים מול הרבעון השני אשר גם בו נמכרו מוצרי אמריקן איגל- ברבעון זה הסתכמו מכירות המגזר בכ-204 מ' ש"ח, כ-6% יותר ממכירות הרבעון השלישי, אולם הרווחיות הגולמית היתה 63.3% לעומת 57.5% ברבעון השלישי והרווח התפעולי הסתכם בכ-28 מ' ש"ח לעומת 8.6 מ' ש"ח בלבד ברבעון השלישי. 

בכל שאר המגזרים - פוקס חו"ל, ללין, ומגזר האחרים הכולל את המותגים סאקס וביליהאוס, חל גידול במכירות עם רווחיות תפעולית מרשימה (ראה נתונים בטבלת האקסל).

בחברה כולה גדלו המכירות בתקופה ינואר-ספטמבר ב-32%, הרווח גולמי ב-29% והתפעולי ב-7%.הרווח הנקי גדל ב-12% עקב ירידה בהוצאות המימון.

נתון נוסף שיש לעקוב אחריו הוא המלאי, אשר הסתכם ב-30.9.12 בכ-240 מ' ש"ח, לעומת כ-144 מ' ש"ח בדצמבר, כ-177 מ' ש"ח במרץ וכ-189 מ' ש"ח ביוני.המלאי לספטמבר מבטא כ-6.6 חודשי מכירה.יתכן שהיקף הקניות הגדול יחסית ברבעון השלישי נובע מהכנת סחורה לרבעון הרביעי שהוא בד"כ הרבעון החזק בשנה, ובסיום הרבעון הרביעי נראה ירידה משמעותית במלאי.

Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
מלאי 239,985 188,899 176,879 143,888 164,096 126,756 119,201
עלות המכר 113,465 105,921 96,680 110,326 83,265 75,153 73,384
חודשי מלאי* 6.6 5.6 5.1 4.6 6.2 5.1 4.4
קניות 164,551 117,941 129,671 91,118 120,665 82,708 87,397

*מחושב על בסיס נתוני שישה חודשים קודמים.

למרות הגידול במלאי מהווה ההון החוזר התפעולי כ-19% מהמכירות - נתון סביר אשר אינו חורג מהמקובל.

העלאת הדירוג של חברת מידרוג

ביולי 2012 פרסמה חברת מידרוג דוח מעקב אשר העלה את דירוג איגרות החוב של החברה ל-A1 עם אופק יציב.יש לציין כי כיום לחברה התחיבות בגין אגרות חוב אלה בסך של 16 מ' ש"ח בלבד.הדוח הוא חיובי ביותר, אך מידרוג סבורה שההאטה במשק תפגע ברווחיות התפעולית.

מידרוג סבורה כי ענף ההלבשה והאופנה בישראל מתאפיין בסיכון עיסקי גבוה יחסית ליתר ענפי המשק, וכי לחברה מרכיב גבוה של הוצאות קבועות הנובע בעיקר מעלות החזקת ותפעול החנויות.למעבר לדוח הדירוג לחץ כאן.

מה כתבנו בסקירות הקודמות ומה עשו מאז המניה והמדד הרלבנטי-

תאריך שורה תחתונה

תשואת המניה

תשואת יתר 50

7.10.11

החברה נסחרת במכפיל רווח של 7.4 התואם את מכפילי החברות האחרות בענף, ונחשב למכפיל סביר, אולי אף נמוך, המבטא את סיכון הענף ואת חוסר הבטחון של המשקיעים בעקבות תוצאות שנת 2009 .יש להניח כי המשך הצמיחה בתוצאות החברה יקנו יותר בטחון למשקיעים והדבר יבוא לידי ביטוי גם במכפיל הרווח.

57.4% 37.4%
24.11.11
 • על בסיס שווי שוק של 486 מ' ש"ח ועל רווחי השנה שהסתיימה ב-30.9.11 (כ-70 מ' ש"ח) נסחרת החברה במכפיל רווח של 6.9.
 • הדגש על אופנה בסיסית בתחום ההלבשה יחזק את החברה מול ההאטה הצפויה, אם אכן תתרחש.
 • 35.8% 32.4%
  22.6.12

  ...קשה לעמוד בפיתוי של מכפילים נמוכים כאלה.יש לציין עם זאת שהם מאפיינים גם חברות הלבשה אחרות.

  18.7% 25.0%

  השורה התחתונה

  • מחיר המניה במועד הסקירה הוא 46.6 ש"ח ושווי השוק 600 מ' ש"ח.
  • על בסיס שווי שוק זה והרווח הנקי בתקופה ינואר-ספטמבר מגולם לשנתי נסחרת החברה במכפיל רווח של כ-8.המכפיל יהיה אף נמוך במקצת אם נביא בחשבון כי לחברה נכסים נזילים בסך 164 מ' ש"ח.
  • יש לזכור כי הרבעון הרביעי בפוקס הוא החזק ביותר בשנה וכי הרווח השנתי עשוי להיות גבוה מהרווח המגולם על בסיס תשעה חודשים, גם בגלל השפעה חיובית שתהיה ברבעון הרביעי למרכיב הגבוה של עלויות קבועות.
  • מאידך, מדאיגה הירידה החדה ברווח התפעולי של מגזר האופנה ואופנת הבית (פוקס, פוקס הום ואמריקן איגל בישראל) ברבעון השלישי.יש לבחון האם תוצאות הרבעון הרביעי  יעידו על המשך המגמה השלילית, או שלאחר ההשקעה הראשונית בהשקת אמריקן איגל יחול קיטון בהוצאות השיווק ונראה גידול ברווחיות וברווח התפעולי. 
  • כמו כן, בהנחה שגם הרבעון הרביעי השנה יהיה הרבעון החזק ביותר הדבר ישפיע לחיוב על הרווחיות התפעולית, בגלל השפעתן של עלויות התפעול הקבועות.
  • מדיניות החברה היא לחלק דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי, בכפוף לכל דין ולהחלטת הדירקטוריון.על פי הדיבידנד ששולם השנה תשואת הדיבידנד הינה תשואה גבוהה של 8.7%.
  • למרות ריצה של 38% מתחילת השנה במנית פוקס אנחנו עדיין סבורים כי על בסיס הנתונים והסיכונים שהוצגו, ועל בסיס היוזמות בהן נוקטת הנהלת החברה, ההשקעה במניות החברה הינה סבירה לטווח ארוך.
    סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

   

   

   

  פוקס ויזל רבעון שלישי 2012.  פוקס ויזל רבעון שלישי 2012.
  דרג את הכתבה
  כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
  ללא מדרגים
  הדפסהוסף תגובה
  ראו סקירות נוספות על פוקס ויזל:
  פוקס ויזל רבעון שלישי 2017 - צמיחה בכל הפרמטרים, הרחבת פורטפוליו המותגים, והפעלת אתר מקוון., 24/12/2017
  פוקס ממשיכה לאסוף מותגים, מנהלת מו"מ לשיווק מותגי Urban Outfitters בישראל., 15/06/2017
  פוקס ממשיכה להתרחב - קיבלה זכיון חלקי למותגי Nike בישראל., 30/11/2014
  פוקס - קבלת הזכיון למותג מנגו ותכנית אסטרטגית לעתיד., 31/10/2014
  פוקס במחצית הראשונה 2014 - הצמיחה תצטרך לחכות לשנת 2015., 3/09/2014
  צניחה ברווחי פוקס ברבעון הראשון בעקבות החורף השחון ועיתוי חג הפסח.מדוע לא פורסמה אזהרת רווח?, 17/05/2014
  פוקס רבעון שלישי 2013 - המשך הצמיחה, תכנית שאפתנית לשנים הקרובות., 11/12/2013
  פוקס מחצית ראשונה 2013 - המשך צמיחה ותכניות לצמיחה נוספת., 2/09/2013
  האם המלאי של פוקס גבוה?, 23/08/2013
  פוקס ברבעון הראשון 2013 - המשך בצמיחה הודות לעיתוי חג הפסח ולמכירות אמריקן איגל., 1/06/2013
  דרונט בניית אתרים