Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלסאון תעשיות

פלסאון ברבעון השני 2012 - עכשו אין ספק שמדובר בשינוי מגמה.שבחים מחברת הדירוג מידרוג.

מגמת ההאטה שהחלה ברבעון הראשון נמשכה גם ברבעון השני.שני המגזרים בהם פועלת החברה מושפעים מאד מתקציבי השקעה ממשלתיים ושל המגזר העסקי, כך שההאטה בתקופה זאת היא טבעית.
13/11/2012
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

פלסאון רבעון ראשון 2012 - התחלה של שינוי מגמה?

לאחר שנה מוצלחת ב-2011 נפתחה שנת 2012 בצורה פחות טובה.במגזר הפעילות העיקרי - אביזרי חיבור לצנרת - חלה ירידה במכירות, ברווח וברווחיות הגולמית.במגזר ענף הלול הקטן יותר חלה עליה חדה במכירות, ברווח וברווחיות הגולמית.
15/06/2012
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

צמיחה ורווחיות תפעולית מרשימים לחברת פלסאון בשנת 2011.ירידה צפויה בדמי הניהול לקיבוץ מעגן מיכאל.

ברבעון הרביעי של 2011 חלה ירידה בקצב הגידול של מגזר אביזרי החיבור לצנרת, המהווה כ-70% מפעילות החברה.הירידה נובעת בעיקר ממזג האויר ברבעון זה המקשה על עבודות פיתוח, ומהחגים במחצית השניה של חודש דצמבר.
קצב הגידול של ענף הלול המהווה כרבע מפעילות החברה דוקא עלה ברבעון האחרון.
26/04/2012
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

פלסאון ברבעון שלישי - טוב.אפילו טוב מדי?

מתוצאות הרבעון השלישי של חברת פלסאון עולה כי החברה "מתעלמת" מהמשבר הכלכלי ומעליית מחירי חומרי הגלם - המכירות עולות, הרווחיות הגולמית אפילו משתפרת בשיעור ניכר, הרווח התפעולי והנקי מזנקים.
19/12/2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

פלסאון - סקירה ראשונה ותוצאות המחצית הראשונה לשנת 2011

למרות המשבר העולמי, התפתחות שערי החליפין והתייקרות חומרי הגלם הצליחה פלסאון להגדיל את המכירות ולשפר את רווחיותה הגולמית והתפעולית.
במחצית הראשונה של 2011 גדל מחזור המכירות ב-11%, הרווח התפעולי ב-39% והרווח הנקי ב-58%.
26/10/2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
דרונט בניית אתרים