Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רבוע כחול נדל"ן

רבוע כחול נדל"ן ברבעון השלישי - גידול ברווח התפעולי (ללא שינויים בשווי ההוגן) והנקי.מחירי הדירות שנמכרו בפרויקט השוק הסיטונאי נמוכים מהממוצע החזוי.

ההכנסות משכירות וה-N.O.I והרווח הנקי עלו ברבעון השלישי בכ-10%.ה-FF0 בתקופה ינואר-ספטמבר ירד ירידה קלה.
השוק מתמחר את מניות החברה בדיסקאונט של קרוב ל-30%, אולי בגלל רמת הסיכון שהוא מייחס לפרויקט השוק הסיטונאי.
27/01/2012
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

מעלות הורידה את דרוג אגרות החוב של רבוע כחול נדלן בשתי דרגות לדרוג של -A.ההתקשרות עם מעלות תפסק.

חברת מעלות פרסמה היום דוח דרוג לאגרות החוב של רבוע חול נדל"ן וכן לחברת האם הרבוע הכחול.דרוג אגרות החוב של הרבוע הכחול והרבוע הכחול נדל"ן הורד מדרוג של +A לדרוג של -A.
בעקבות הורדת הדרוג הפסיקה קבוצת הרבוע הכחול את התקשרותה עם חבדת הדרוג מעלות.
26/10/2010
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

האסיפה הכללית של רבוע כחול נדל"ן אישרה את כניסת החברה לפרויקט השוק הסיטונאי

האישור נדרש היות וחלק מבעלי השליטה בחברה הם גם בעלי מניות במישרין ובעקיפין בחברת השוק הסיטונאי ממנה נרכש חלק מהמתחם.
3/06/2010
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

בעקבות הכניסה לפרויקט השוק הסיטונאי:מידרוג הותירה דירוג A1 לרבוע הכחול נדל

פעולת הדירוג מתייחסת לאגרות החוב שבמחזור מסדרות א', ב' ו-ג' ולסדרת אג"ח חדשה בהיקף של עד 100 מ' ש"ח.
2/06/2010
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
דרונט בניית אתרים