Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עילדב ממשיכה לרכוש את מניותיה.חוזה הניהול של רונן שטרנבך לא הוארך (בינתיים).הפסדים בתיק ניירות הערך, ובאיזה חברת ת"א 100 בכוונתה של עילדב להשקיע?

לאחר ההצלחה המרשימה במימוש ההשקעה בחברת מדטכניקה עוברת על עילדב מעין "עונת מלפפונים".שום דבר לא קורה ואם קורה זה לא תמיד חיובי - הפסדים בתיק ניירות הערך ומאבקים בין בעלי ענין בחברה.
בינתיים מנצלת החברה את הדיסקאונט בו נסחרות מניות החברה ביחס להונה העצמי ומבצעת רכישה עצמית של מניותיה.
15/01/2012

חברת עילדב דיווחה על תכנית נוספת לרכישת מניות החברה בהיקף כספי של 5 מ' ש"ח עד לסוף שנת 2012.

עד למועד הסקירה רכשה החברה  3,405,900 מניות המהוות 8.85% מהון המניות הנפרע של החברה.רכישה בסכום נוסף של 5 מ' ש"ח על פי מחיר הבורסה של המניה כיום, 3.76 ש"ח, משמעותה רכישת כ-3.5% נוספים מההון.

להלן הרכב הבעלות על החברה בניטרול החזקות החברה במניות הרדומות:

  • קבוצת השליטה בחברה כוללת את רונן שטרנבך וחברות בשליטתו בהן שותפים נוספים, וכן חברות בשליטת משפחות רוטר וקוטליצקי ואחרים.הקבוצה מחזיקה כיום ב-60.9% ממניות החברה.
  • שני בעלי ענין נוספים שאינם קשורים לקבוצת השליטה- יהודה שמעוני ואהרון קז מחזיקים ב-13.3%.בעלי ענין אלה מהווים אופוזיציה לקבוצת השליטה וטרפדו ככל הנראה לאחרונה את חידוש הסכם הניהול בין החברה לשטרנבך.
  • חברה בשליטת משפחת בגס מחזיקה ב-8.5%.משפחת בגס היא בעלת השליטה בחברת קו מנחה בה מחזיקה עילדב ב-24.93%.
  • הציבור מחזיק כיום ב-17.3% ממניות החברה.

מאזן החברה נכון ל-30 בספטמבר 2011 מסתכם בסך 197.3 מ' ש"ח הממומן על ידי הון עצמי בסך 162.3 מ' ש"ח.

החברה נסחרת בשווי של 132 מ' ש"ח, דיסקאונט של קרוב ל-20%  הנראה  על פניו גבוה במקצת בהתחשב בכך שעיקר נכסיה של החברה הוא של נכסים נזילים, אך לא "מציאה" בהתחשב בהפסדים שספגה החברה מהשקעת בניירות ערך סחירים (ראה להלן) ובהוצאות ההנהלה והכלליות של החברה.

הוצאות אלה הסתכמו ב-2010 ב-6.5 מ' ש"ח ובתקופה ינואר-ספטמבר ב-5.2 מ' ש"ח ועיקרן תשלומים לבעל השליטה בחברה ולמנכ"ל.מתוך הוצאות ההנהלה והכלליות בשנת 2010 עלות שכרם של יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, רונן שטרנבך, ושל המנכ"ל אבי קליינר היתה 3.13 מ' ש"ח ו-1.64 מ' ש"ח בהתאמה, ובסה"כ 4.8 מ' ש"ח.

הסכם הניהול בין החברה לבין רונן שטרנבך הסתיים ב-15 בנובמבר ולא חודש.בכוונת החברה היה להביא לאישור האסיפה הכללית בהתאם לתיקון 16 לחוק החברות הסכם ניהול חדש ומשופר לשטרנבך, אולם התנגדותם של שמעוני וקז אשר נימקו את התנגדותם ב"הודעת עמדה" והערכת החברה כי לא ניתן יהיה לאשר את ההסכם הביאה להסרת אישורו מסדר היום, בינתיים. 

אי חידושו של הסכם הניהול יחייב את שטרנבך לממש את כתבי האופציה שהוקצו לו, למימוש ל-2,026,316 מניות במחיר של 3.2 ש"ח לכל מניה לא צמוד ומתואם לידיבידנד שחולק (בפועל עקב חלוקת דיבידנדים מחיר המימוש הוא כ-2.8 ש"ח למניה).הסיבה לכך היא שעפ"י תנאי ההקצאה האופציות ניתנות למימוש עד ל-31.8.12 או בתוך 6 חודשים ממועד סיום מתן שירותי הניהול שהיה כאמור, 15 בנובמבר.יש לציין כי בהודעת עמדה מטעם שני בעלי הענין - יהודה שמעוני ואהרון קז - טוען משרד עורכי הדין ארנון שגב ושות' המייצג אותם, בין השאר, כי את אותם 6 חודשים היה צריך לספור מהמועד בו חדל שטרנבך לכהן כמנכ"ל, כך שהמועד האחרון למימוש כתבי האופציה היה  בחודש פברואר 2011 וכבר חלף.

נכון לספטמבר 2011 היו לחברה נכסים נזילים בסך של 156 מ' ש"ח אשר הניבה מכירת השליטה בחברת מדטכניקה לחברת אילקס מדיקל בתמורה ל-190 מ' ש"ח.בתקופה ינואר-ספטמבר 2011 היו לחברה הוצאות מימון נטו בסך של 17.3 מ' ש"ח, בהשוואה להכנסות מימון נטו של 5.6 מ' ש"ח אשתקד.החברה מסבירה את המעבר מהכנסות המימון אשתקד להוצאות מימון גבוהות השנה בירידיות בשווקים בשוק ההון.לא מדובר אפוא בניהול שמרני של היתרות הנזילות.יש לציין כי החברה אינה מוסרת פירוט של הרכב השקעותיה.

בנוסף למזומנים ולניירות הערך הסחירים מחזיקה החברה ב-24.93% ממניות חברת המידע הבורסאי קו מנחה.ההשקעה מוצגת במאזן בסך של 41.45 מ' ש"ח.שווי השוק של המניות המוחזקות הוא כ-40 מ' ש"ח.

עובדה מעניינת מופיעה באחד הביאורים בדוחות הכספיים:בהתאם לביאור העמיד מוסד בנקאי קו אשראי בסך של 80 מ' ש"ח המיועד למימון רכישות בסך כולל של 100 מ' ש"ח מניות של חברה הנסחרת במדד ת"א 100.בדוחות צוין כי החברה לא ניצלה עדיין את האשראי, וכמו כן לא צויינה החברה בה השקיעה או מתכוונת החברה להשקיע.

 שורה תחתונה

  • כאמור נסחרת החברה בדיסקאונט של כ-20% על שווי הונה עצמי המורכב בעיקר מיתרות נזילות.
  • השוק אינו מעניק איפוא להנהלת החברה "פרמיית יזום" למרות ההצלחה האחרונה במכירת מדטכניקה.
  • ההשקעה בחברה מתאימה למאמינים בלבד ביכולתה של הנהלת החברה לבצע השקעה מבריקה נוספת. 


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על עילדב:
מניות הציבור בעילדב הופכות לנכס נדיר בעקבות רכישות עצמיות של מניות החברה., 18/06/2012
לאחר האקזיט המוצלח במדטכניקה - מה תהיה העסקה הבאה של עילדב?, 9/07/2011
דרונט בניית אתרים