Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעלות אישררה דירוג A לקרדן רכב אך הורידה את תחזית הדירוג מיציבה לשלילית.

5/03/2013

מעלות ציינה כי תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתה כי סביבת התחרות העזה עשויה להמשיך להפעיל לחץ שלילי על הביצועים התפעוליים של קרדן רכב גם בשנת 2013.

בדוח הדירוג מציינת מעלות בין השאר את השחיקה המתמשכת בהכנסות החברה ממכירת רכבים משומשים, את השחיקה ביעילות התפעולית של החברה, את הסביבה הרגולטורית הבלתי צפויה ואת החשיפה המהותית לשינויים בשווי צי הרכב המשפיעים אף הם על הדירוג לשלילה.

כיום נסחרות שלוש אגרות חוב של החברה צמודות למדד בתשואות של 2%-2.25% עם מח"מים של 1.65 שנים עד כשנתיים.

קרדן רכב נסחרת בשווי שוק של כ-417 מ' ש"ח.תשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתיימו בהפסד נקי של כ-10 מ' ש"ח לעומת רווח נקי של כ-14.9 מ' ש"ח אשתקד.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על קרדן רכב:
קרדן ישראל השלימה את רכישת השליטה בדן רכב., 11/03/2011
דרונט בניית אתרים