Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soda Stream רבעון שלישי - ספקות בוול סטריט לגבי קצב הצמיחה העתידי.

הדוח הכספי שפרסמה סודה סטרים עורר תגובה סוערת בשוק - מאז פרסום הדוח צנחו מניות החברה בכ-17%.מדוע, ומה באמת ניתן ללמוד מהדוח?

3/11/2013

לקוראים שלא קראו את הסקירה הבסיסית על סודה סטרים מומלץ לקרוא אותה לפני סקירה זאת.

מה הדאיג את וול סטריט

מספר נתונים בדוח לרבעון השלישי מדאיגים את המשקיעים.הדאגה מועצמת בגלל מכפיל הרווח הגבוה בו נסחרה מנית סודה סטרים ערב פרסום הדוח, מכפיל של 24 על הרווח החזוי לשנת 2013.מכפיל גבוה כזה יכול להיות מוסבר רק על ידי צפייה לצמיחה רב שנתית בקצב גבוה.כל נתון המעורר חשש שצמיחה מהירה לא תושג שומט את הקרקע מיחוס של מכפיל רווח גבוה למניות החברה.

נציג תחילה את הנתונים אשר הדאיגו את המשקיעים:

ראשית, החברה "פספסה" את תחזית המכירות ב....600 אלף דולר.כן, לא טעיתם, 600 אלף דולר על מכירות של 144.6 מ' דולר.הרווח למניה הסתכם ב-0.76 דולר, גבוה דוקא מממוצע תחזית האנליסטים של 0.72 דולר למניה.

נתון שני שאכן נראה מדאיג הוא שיעור הגידול במכירות של יחידות הטעמים השונים אותן ניתן להוסיף לסודה - 7% בסך הכל ברבעון  וב-18% במצטבר - קצב נמוך הרבה יותר משאר המרכיבים, בניגוד לשנת 2012.נזכיר כי החברה בונה בשלב ראשון על מכירות מכונות הסודה, בשלב שני על "טעינת" מיכלי ה-CO² שהם למעשה must ממש כמו דלק למכונית, ובשלב מתקדם יותר וכנראה גם רווחי יותר על מכירות הטעמים אשר השימוש בהם אינו הכרחי אלא אופציונלי.החברה הסבירה כי שיעור צמיחה מאכזב זה נובע מהתאמת מלאים אצל הקמעונאים בארה"ב וכי נתוני ה-Sell Out של הטעמים הם טובים.

נתון שלישי, לא חיובי גם הוא,  מתייחס למכירות באסיה-פסיפיק אשר ירדו ב-21% וב-CEMEA אשר עלו ב-4% בלבד.בשיחת הועידה הדגיש המנכ"ל, דניאל בירנבאום, כי בשני אזורים אלה ההפצה היא בידי מפיצים חיצוניים, ולכך יש השפעה שלילית על השיווק והמכירות.בעיקר הביע בירנבאום חוסר שביעות רצון מתפקוד המפיץ ביפן - את עיקר הירידה באסיה-פסיפיק יש לייחס למדינה זאת.  

בעקבות פרסום הדוח השאיר דויטשה בנק המסקר את החברה את המלצתו על Hold, אך הוריד את הערכתנו ממחיר למניה של $68 ל-$58.חברת Stifel הורידה את המלצתה מ-Hold ל-Sell והעריכה את שוויה ההוגן של המניה ב-$40.Stifel מעריכה כי בשנת 2014 תהיה ירידה משמעותית בשיעור הצמיחה של סודה סטרים.

נתוני הרבעון השלישי

להלן מכירות מוצרי החברה באלפי יחידות:

המוצר שינוי* 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12 שינוי 2012 2011
 Starter Kit 22% 2,907 2,387 27% 1,196 940 29% 3,499 2,710
CO² Refills 32% 16,106 12,237 34% 5,806 4,337 24% 16,543 13,292
Flavor Units 18% 24,461 20,747 7% 8,261 7,747 49% 28,100 18,900

  • המכירות ביחידות של ה- Starter Kit ושל ה- CO² Refills עלו ברבעון בקצב טוב, התואם ואף עולה על קצב הגידול המצטבר בתשעת החודשים.
  • ההפתעה לרעה היתה כאמור במכירות הטעמים (Flavor Units) אשר עלו ברבעון ב-7% בלבד, וב-18% במצטבר - קצב נמוך הרבה יותר משאר המרכיבים, בניגוד לשנת 2012 (ראה על כך לעיל).

 להלן מכירות מוצרי החברה לפי מוצרים באלפי דולר:

-

שינוי 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12 שינוי 2012 2011
Starter Kit 29.7% 155,350 119,800 34.4% 62,484 46,486 48% 185,785 125,595
מחיר ממוצע ל-kit 6.4% $53.4 $50.2 5.5% $52.2 $49.5 15% $53.1 $46.3
Consumables* 32.3% 229,969 177,029 25.6% 79,076 62,979 54% 241,922 156,959
סה"כ מכירות 31% 394,613 303,369 28.5% 144,584 112,482 51% 436,316 288,953

*כולל CO² Refills, Flavor Units, ובקבוקים (רכישת בקבוקים על ידי הלקוחות אינה שוטפת ומובנית בשימוש בסודה סטרים כשני הפריטים הראשונים ב-consumables).

המחיר הממוצע לקיט הוא יציב, ויש בכך מגמה חיובית ליכולת החברה לשווק את מוצריה.

להלן התפלגות המכירות לפי אזורים באלפי דולר:

אזור

שינוי* 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12 שינוי 2012 2011
אמריקה - מכירות 53.2% 145,503 94,943 28.8% 49,791 38,660 88% 157,705 83,894
מע. אירופה - מכ' 29.2% 196,851 152,336 43.4% 75,466 52,611 33% 204,332 153,174
אסיה-פסיפיק - מכי' 6.6%- 28,738 30,776 21%-- 8,587 10,908 102% 42,367 21,010
CEMEA - מכי' 7.1%- 23,521 25,314 4.2% 10,740 10,303 3% 31,912 30,875
סה"כ 30.1% 394,613 303,368 28.5% 144,584 112,482 51% 436,316 288,953

  •  עיקר המכירות באמריקה הן בארה"ב, אשר המכירות בה מהוות 32% מהמחזור.
  • המכירות באסיה-פסיפיק ירדו בעיקר כתוצאה מהמכירות ביפן.
  • הירידה במכירות באזורי אסיה-פסיפיק ו-CEMEA יצרו אף הן רושם שלילי בוול סטריט. 

תמצית דוח רו"ה (באלפי $):

-

שינוי 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12 שינוי 2012 2011
מכירות 30.1% 394,613 303,369 28.5% 144,584 112,482 51% 436,316 288,953
רווח גולמי 29.6% 214,241 165,317 28.3% 78,218 60,951 50% 235,825 157,548
רווחיות גולמית

-

53.8% 54.5%

-

54.1% 54.2%

-

54% 54.5%
רווח תפעולי 22.9% 46,308 37,668 9.6% 18,009 16,439 58.6% 45,533 28,707
רווחיות תפעולית

-

11.7% 12.4%

-

12.5% 14.6% - 10.4% 9.9%
Ebitda 27.6% 56,346 44,162 18.0% 21,922 18,582 55.6% 54,890 35,282
*Adjusted Ebitda 33.3% 64,584 48,455 23.8% 24,806 20,040 50.2% 61,079 40,671
רווח לפני מס 23.5% 45,677 36,986 15.1% 18,324 15,916 44.5% 44,597 30,858
מסים על ההכנסה

-

4,331 659

-

1,925 850- 78%- 737 3,373
רווח נקי 13.8% 41,346 36,327 2.2%- 16,399 16,766 60% 43,860 27,485

*בניטרול תשלום מבוסס מניות.


  • הרווחיות הגולמית ברבעון ובתשעת החודשים הראשונים של השנה ("התקופה") יציבה.
  • הרווחיות התפעולית ברבעון אמנם ירדה, אולם הרווחיות התפעולית בתקופה גבוהה מאשר בשנת 2012 כולה.
  • הוצאות השיווק והמכירה ברבעון היוו 32.9% מהמכירות לעומת 31.8% אשתקד, ובתקופה הן היוו 33%, זהה לאשתקד.
  • השינויים ברווח הנקי הושפעו ממס שלילי אשתקד ברבעון וחיובי השנה, ומשיעור מס גבוה יותר בתקופה השנה.
  • דוח רו"ה אינו מאותת אפוא איתותי אזהרה.הנקודה העיקרית והחשובה היא, שוב, מה יהיה שיעור הצמיחה של החברה.

תחזית החברה (Guidance) לשנת 2013 ולרבעון הרביעי

תחזית החברה מסומנת בצהוב לשנת 2013 כולה ולנתון המחולץ לרבעון הרביעי, באלפי דולר.

החברה צופה לשנת 2013 שיעור צמיחה של 30% במכירות, 38% ב-Adjusted Ebitda ושל 23% ברווח הנקי.

שיעור הצמיחה של המכירות ברבעון הרביעי אולי נראה הגיוני, אולם היקף המכירות, כ-173 מ' דולר, נראה שאפתני מאד, גם אם הרבעון הרביעי הוא רבעון חזק.למעשה, סודה סטרים עדיין לא מכרה בסכום של 173 מ' דולר ברבעון.סכום המכירות הרבעוני הגבוה ביותר היה ברבעון השלישי השנה, כ-145 מ' דולר.שיעורי הצמיחה של ה-Adjusted Ebitda ושל הרווח הנקי נראים גבוהים, ולא בטוח שיושגו.

אם אכן יעדי הרבעון הרביעי לא יושגו והחברה לא תעמוד בתחזית השנתית אנו עלולים לראות צניחה נוספת במחיר מנית סודה סטרים.

-

שינוי Q4/13** Q4/12 1-9/13 1-9/12 שינוי 2013* 2012
מכירות 29.8% 172,577 132,947 394,613 303,369 30% 567,190 436,316
Adjusted Ebitda 56.1% 19,705 12,624 64,584 48,455 38% 84,289 61,079
כאחוז מהמחזור

-

11.4% 9.5% 16.4% 16.0%

-

14.9% 14.0%
רווח נקי 67.3% 12,602 7,533 41,346 36,327 23% 53,948 43,860

* תחזית החברה.

** נגזר מתחזית החברה.

שורה תחתונה

סודה סטרים ממשיכה לצמוח בשנת 2013 בשיעור גבוה ולהפגין חדשנות וכשרון ניהולי, שיווקי ולוגיסטי.

מה שקורה וייקרה למניה זה כבר סיפור אחר.המניה המריאה גבוה יותר מדי על בסיס תחזית צמיחה רב שנתית גבוהה מאד שלא בטוח שתתממש.

שווי השוק של החברה כיום הוא 1.1 מיליארד דולר.על בסיס הרווח החזוי לשנת 2013 נסחרת החברה כיום החברה לאחר הירידה במחירה במכפיל רווח של 20 - שיפור ביחס למכפיל רווח של 24 בסקירה הקודמת, אך עדיין לא מספיק.

אנו חוזרים על הנאמר בסכום הסקירה הראשונה של סודה סטרים - אנחנו חושבים שהחברה היא חברה טובה אך עדיין מעדיפים לקנות אותה במכפיל נמוך יותר.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. עמיחי חדד (4/11/2013 16:33:28)
2. חנן צוויק, עורך האתר. (4/11/2013 18:19:19)
ראה כתבות נוספות על סודה סטרים:
סודה סטרים תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-14 במאי., 2/05/2014
כלכליסט דיווח על מגעים להכנסת שותף לסודה סטרים - המניה זינקה ב-8%., 17/04/2014
סודה סטרים ב-2013 ו-2014 (תחזית החברה)- המכירות צומחות, אבל הרווח נשאר קבוע., 2/03/2014
מנית סודה סטרים צנחה אבל יתרות השורט דוקא גדלו., 4/02/2014
סודה סטרים פרסמה אזהרת רווח חמורה. המניה צנחה ב-25%.האם ראינו כבר את הגרוע מכל, והאם המוכרים בשורט יסגרו את הפוזיציה?, 15/01/2014
לאחר שכבר ירדה מתחת למחיר של $47 זינקה סודה סטרים ל-$50.34, לאחר סקירה חיובית והמלצת "קניה"., 9/01/2014
האם תעמוד סודה סטרים ב - Guidance לרבעון הרביעי?, 9/12/2013
נקמת השורטיסטים: התוצאות של Soda Stream ברבעון השלישי לא רעות בכלל אבל וולסטריט מאוכזבת והמניה צונחת ב-11%., 30/10/2013
Soda Stream - צמיחה מהירה בעסקים ובמחיר המניה - מה הלאה?, 29/09/2013
דרונט בניית אתרים