Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבן קיסר ממשיכה לצמוח ברבעון הראשון של 2014.

בדוח השנתי שפרסמה אבן קיסר לפני מספר ימים צוין כי הרבעון החלש ביותר הוא הרבעון הראשון.
הרבעון הראשון השנה, החזק מבין מהרבעונים הראשונים בשנים האחרונות, מהווה אפוא, הפתעה לטובה.
24/05/2014

Z:\Vineyard\Live jobs\2013\03 Mar\20 Mar\Shift III\Caesarstone\Draft\06-Merge

למעבר לסקירה מקיפה על החברה לחצו כאן.

מניות אבן קיסר ( סימול: CSTE ) ירדו בחודשים האחרונים  בכ-20% מהשיא אליו הן הגיעו ב-19 במרץ, $61.91. להלן גרף המתאר את התנהגות מנית אבן קיסר:

 

הגרף באדיבות אתר www.finviz.com (נתוני הגרף מתעדכנים on line).

תוצאות הרבעון הראשון

להלן נתונים עיקריים של תוצאות הרבעון הראשון ל-2014, באלפי דולר (פרט לרווח למניה):

-

שינוי* Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 2013 2012
מכירות: 23.5% 94,414 96,813 94,320 88,977 76,444 356,554 296,564
רווח גולמי: 14.5% 39,187 41,583 41,998 44,320 34,217 162,118 127,395
רווחיות גולמית:

-

41.5% 42.9% 44.5% 49.8% 44.8% 45.5% 43.0%
רווח תפעולי: 32.1% 17,267 19,773 20,917 22,242 13,071 76,003 49,961
רווחיות תפעולית:

-

18.3% 20.4% 22.2% 25.0% 17.1% 21.3% 16.8%
Adujsted Ebitda 25.4% 22,130 24,216 25,231 24,621 17,643 91,711 69,445
רווח נקי: 25.8% 13,473 17,017 16,461 20,165 10,710 64,353 40,367
- מיוחס לבעלי המניות: 26.2% 13,270 17,005 16,103 19,718 10,518 63,344 39,632
רווח למניה (בדילול מלא): 23.3% $0.37 $0.48 $0.46 $0.56 $0.30 $1.80 $1.21

* ביחס לרבעון הראשון אשתקד.

המכירות ברבעון עלו ב-23.5% ל-94.4 מ' דולר.ללא שינויים בשערי החליפין של המטבעות ביחס לדולר היה הגידול במכירות גבוה יותר, 27.9%.

עיקר הגידול במכירות היה בארה"ב, שם נכנסה החברה ברבעון הרביעי של 2013 ל-38 חנויות של רשת איקאה בארה"ב. חלקן של המכירות בארה"ב ברבעון היה 40% לעומת 31% אשתקד.

הירידה במכירות הרבעון באירופה מוסברת על ידי החברה כנובעת מבעיות לוגיסטיות.

להלן התפלגות המכירות לפי אזורים באלפי דולר:

-

שינוי Q1/14 Q1/13
ארה"ב: 58.7% 37,626 23,706
אוסטרליה: 10.0% 21,319 19,383
קנדה: 9.5% 11,737 10,715
ישראל: 6.7% 11,261 10,553
אירופה: (20.3%) 4,698 5,892
אחר: 25.5% 7,773 6,195
סה"כ: 23.5% 94,414 76,444

ברווחיות הגולמית חל קיטון מ-44.8% ל-41.5%, כתוצאה בעיקר משינויים בשערי החליפין ומהתיקרות במחיר חומרי הגלם.

הוצאות התפעול (מכירות ושיווק והנהלה וכלליות) הסתכמו ב-21.9 מ' דולר (23.2% מהמחזור) לעומת 21.1 מ' דולר (27.7%), כתוצאה מעליה של כ-10% בהוצאות מכירה ושיווק ולירידה של כ-7% בהוצאות הנהלה וכלליות. 

שיעור הגידול בסך הוצאות התפעול, כ-3.7%, נמוך משיעורי הגידול במכירות וברווח הגולמי. הסבר החברה לכך הוא התיעלות כתוצאה מהגידול במכירות.

הרווח התפעולי הסתכם ב-17.3 מ' דולר, עליה של 32.1%. ברווחיות התפעולית חל שיפור מ-17.1% ל-18.3%.

ה-Ebitda המתואם [בעיקר להוצאות שכר ששולמו במניות (Share-based compensation expense)], עלה ב-25.4%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה ב-26.2% ל-13.3 מ' דולר.

למרות שמקובל להשוות כל תקופה ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה, היות ומדובר בחברה בצמיחה מצאנו לנכון להציג גם את תוצאות הרבעונים הקודמים בשנת 2013.

למעשה, מהרבעון השלישי של 2013 דורכת החברה במקום בשורת המכירות, ברווחיות הגולמית והתפעולית חלה ירידה, וכך גם ב- Adujsted Ebitda וברווח הנקי .

להלן תמצית דוחות תזרימי מזומן, באלפי דולר:

-

Q1/14 Q1/13 2013 2012 2011
תזרים מזומנים מפעולות שוטפות: 6,889 6,110 75,670 35,270 28,224
השקעה ברכוש קבוע: 6,380 2,793 27,372 13,481 8,785
תזרים מזומנים חופשי: 509 3,317 48,298 21,789 19,439
רכישת עסקים:

-

-

-

150 18,743
דיבידנד ששולם:

-

-

20,149 27,182 6,948

Guidance

בעקבות התוצאות החיוביות של הרבעון הראשון העלתה החברה את תחזית המכירות וה-Edjusted Ebitda ל-2014:

תחזית המכירות הועלתה ל- 420-430 מ' דולר, בהשוואה לתחזית הקודמת של 410-420 מ' דולר - עליה של 19% ביחס ל-2013.

Edjusted Ebitda הועלה ל- 108-113 מ' דולר, מתחזית קודמת של 104-109 מ' דולר - עליה של 21% ביחס ל-2013, ושיעור דומה (כ-26%) של היחס למכירות.

תחזיות אנליסטים

ממוצע תחזיות האנליסטים לשנת 2014 הוא רווח למניה של $2.19, גידול של 20.3%, בדומה לתחזית החברה לגידול ב-Edjusted Ebitda, ולשנת 2015 - $2.70 (23%+).

ממוצע התחזיות לגידול השנתי הממוצע ברווח למניה ל-5 השנים הבאות הוא של 18.7%.

ממוצע תחזית האנליסטים לרבעון השני הוא רווח למניה של $0.58, 3.6% בלבד בהשוואה לשנה שעברה.

השקעה בהרחבת כושר היצור

לחברה כיום שני קווי יצור באתר היצור בשדות ים ושניים באתר בר לב בצפון.בתהליך השלמה נמצא קו יצור חמישי באתר בר לב אשר יגיע לניצול מלא ברבעון השני.

כדי לענות על ביקושים עתידיים מקימה החברה שני קווי יצור נוספים בריצ'מונד היל בג'ורג'יה, אשר אחד מהם יושלם ברבעון השני של שנת 2015 והשני ברבעון האחרון של אותה שנה.עלות הקמת שני קווי יצור אלה היא כ-100 מ' דולר.

כל קו יצור יאפשר מכירות של כ-95 מ' דולר לשנה, כך שלאחר השלמת כל קווי היצור תוכל החברה למכור, בכפוף לביקושים מתאימים, 665 מ' דולר בשנה. החברה בונה את עצמה אפוא לגידול של קרוב ל-60% במכירות בהשוואה לתחזית לשנת 2014.

שורה תחתונה

החברה ממשיכה בצמיחה מהירה בארה"ב, ובשיעורים מתונים יותר אך נאים באזורים אחרים.

החברה משקיעה סכומים גבוהים בהרחבת כושר היצור. ניצול חלקי של קווי היצור החדשים עלול לפגוע ברווחיות.

שווי השוק של החברה נכון למועד הסקירה הוא 1.72 מיליארד דולר.מכפיל הרווח בו נסחרת החברה על בסיס הרווח הנקי לשנה שהסתיימה ב-31.3.14 הוא של 26, עם PEG לא נמוך של 1.49.

על בסיס תחזית החברה לשנת 2014 וממוצע תחזיות האנליסטים לשנה זאת נסחרת החברה במכפיל רווח עתידי של 23, ועל בסיס ממוצע תחזיות האנליסטים לשנת 2015 במכפיל רווח עתידי של 18.4 - כל זה כמובן בהנחה שהחברה תעמוד בתחזיות אלה.

להערכתנו נסחרת החברה במחיר גבוה, וכל סטיה מהתחזיות עלולה לגרום לירידה חדה במחיר המניה.

עם זאת, מדובר בחברה איכותית וצומחת, ואנו נמשיך לעקוב אחריה.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אבן קיסר:
אבן קיסר ב-2017 -צניחה ברווחיות וצרור בעיות., 6/03/2018
הרבעון השני של אבן קיסר - טוב במכירות, גרוע ברווחיות הגולמית., 15/10/2017
הדוח השנתי המפורט של אבן קיסר מגלה כי חלק השוק שלה בארה"ב ירד בחדות., 20/03/2017
אבן קיסר ב-2016 וב-2017 - האם הן שנות מעבר להמשך הצמיחה בארה"ב?, 22/02/2017
השוק העניש שוב את אבן קיסר, האם הפעם זאת הזדמנות קניה?, 19/11/2016
אבן קיסר ב-2015 - ממשיכה לצמוח, אך יותר לאט. שנה קשה למניה., 16/03/2016
אבן קיסר המשיכה לצמוח בקצב מהיר ב-2014, אולם תוריד הילוך ב-2015., 28/02/2015
אבן קיסר (Caesarstone) תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-8 במאי., 24/04/2014
אבן קיסר שדות ים - צמיחה מהירה בעסקים, אולי מהירה מדי במחיר המניה?, 25/12/2013
דרונט בניית אתרים