Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ירידה במכירות בארה"ב רבעון השלישי - חפשו את איקאה.האם לאחר הירידות התלולות מחיר המניה מהווה הזדמנות קניה?

6/11/2016

ערב פרסום הדוח הכספי של אבן קיסר לרבעון השלישי נסחרה מנית אבן קיסר במחיר של $34.35, מאז ולאחר התאוששות מסוימת ירדה מנית אבן קיסר ב-18% והיא נסחרת כיום במחיר של $28.23.

מה גרם לירידה התלולה? פספוס בתחזית והורדה של ה-Guidance , לצד תוצאות מאכזבות  בשוק האמריקני.

 

המכירות ברבעון הסתכמו ב-144.3 מ' דולר, עליה של 5.5% ביחס לרבעון השלישי ב-2015, אולם האנליסטים ציפו למכירות של  152.8 מ' דולר. הרווח המתואם למניה בדילול מלא הסתכם ב- $0.70 לעומת תחזית של  $0.77.

התחזית החדשה של החברה למכירות בשנת 2016 מסתכמת בממוצע  ב-529 מ' דולר לעומת תחזית ממוצעת קודמת של 557 מ' דולר , ירידה של 5%, ותחזית החברה הממוצעת ל- adjusted Ebitda לשנת 2016 היא עתה של 127 מ' דולר  לעומת 141 מ' דולר, ירידה של 10% (!).

 

האם הירידה החדה במניה מהווה הזדמנות קניה?

 

אבן קיסר (CSTE) מייצרת ומוכרת משטחי קוורץ באיכות גבוהה כמוצר פרימיום בשם המותג Caesarstone ומספר שמות נוספים. משטחי הקוורץ משמשים בעיקר למטבחים ולשימושים שונים אחרים בבית - מדרגות, פנלים וכו'.מאפיני הקוורץ, אשר אינו נשרט או מחורר, לא מחליד ועמיד בחום הופכים אותו אידאלי למטבחים (מתוך דוחות החברה). 

 

לסקירה מקיפה על החברה לחצו כאן. 

 

מכירות 

 

להלן התפתחות המכירות  בשווקים העיקריים של החברה, באלפי דולר:  

 

-

 שינוי  1-9/16  1-9/15 שינוי  Q3/16  Q3/15 שינוי  2015

2014

ארה"ב:

  -

  167,634 166,792    (5.4%)

  58,379

  61,685 20.3%  223,341   185,583
אוסטרליה:   19.2%   94,848 79,603    21.8% 35,637    29,258 2.6%  110,290   107,539
קנדה:   21.6%   64,280 52,860    13.0%   22,379   19,804

 22.2%

 70,739   57,898
ישראל:   8.9%   32,729 30,054    6.4%   11,316   10,632 (4%)  39,645   41,286
אירופה:   10.5%   20,407 18,469    (1.2%)   6,985   7,067

3.6%

 23,948   23,109
שאר העולם:   (2.9%)   23,670 24,376    14.8%  9,610   8,371  (1.4%)  31,551   31,987
סה"כ:   8.4%   403,568 372,154    5.5%

  144,306

  136,816  11.6%  499,515   447,402

 

כפי שניתן לראות, גידולים מרשימים ברבעון באוסטרליה ובקנדה, אך ירידה מאכזבת מאד בארה"ב. מתחילת השנה לא חל שינוי במכירות בארה"ב, לאחר עליה שנתית של 20% בשנים 2014 ו-2015.במצגת שפרסמה לרבעון השלישי של 2016 מסבירה החברה כי המכירות בארה"ב עלו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור חד ספרתי אולם המכירות לאיקאה ירדו ביחס לשנה שעברה. לעומת זאת בקנדה בה עלו המכירות בשיעור גבוה הן ברבעון והן במצטבר מציינת החברה כי המכירות באיקאה תרמו לעליה.

 

ברבעון הרביעי החברה צופה ירידה במכירות בארה"ב (ראה על התחזית לרבעון הרביעי בהמשך).

 

 

הסכמים עם איקאה בארה"ב וקנדה

לאבן קיסר  בלעדיות למכירת משטחים שאינם עשויים מלמינציה בחנויות איקאה ארה"ב עפ"י הסכם שנחתם במאי 2013, ובחנויות איקאה קנדה עפ"י הסכם שנחתם באוקטובר 2014. תקופות ההסכם הנוכחי תסתימנה ב-31.12.2016 וב-31.1.2017 בהתאמה. החברה מוכרת ללקוחות איקאה גם משטחים שאינם מקוורץ וכן מבצעת את התקנת המשטחים עבור הלקוחות.

 

נכון להיום, חודש וחצי לפני מועד הסיום של ההסכם עם איקאה בארה"ב החברה לא דיווחה על חידוש החוזה.

 

דוח רו"ה 

 

 

 

להלן תמצית דוח רו"ה באלפי דולר:

 

-

 שינוי  1-9/16  1-9/15  שינוי  Q3/16  Q3/15 שינוי 2015

2014

מכירות:   8.4%   403,568 372,154    5.5%   144,306   136,816   11.6%  499,515  447,402
רווח גולמי:   6.0% 161,054 152,007    8.0%   58,461   54,087   5.6%  200,225  189,561
רווחיות גולמית:

  -

 39.9%   40.8%

  -

  40.5%   39.5%

-

 40.1%  42.4%
רווח תפעולי:

-

  73,697 73,743    14%   28,175   24,718   1.4%  96,386  95,042
רווחיות תפעולית:

  -

  18.3%   19.8%

  -

  19.5%   18.1%

 -

 19.3%  21.2%
Edjusted Ebitda*   5.3%  100,292   95,236   3.6%   37,521   36,212   7.8%  125,667  116,553
כאחוז מהמכירות:   -   24.9%   25.6%

  -

  26.0%   26.5%

-

 25.2% 26.1%
רווח נקי:   1.8%   61,166   60,066  11.5%   22,773   20,419  (1%)  79,458  80,259
- מיוחס לבעלי המניות:

  -

  59,527   59,056   12.8%   22,343   19,806 (1%)  77,766  78,439
רווח למניה   1.8%   $1.70   $1.67   16.1%   $0.65   $0.56   (1.5%)  $2.19  $2.22


 

 

תזרים מזומן ומבנה המאזן

לחברה תזרים מזומן חזק המאפשר  את הרחבת כושר היצור.  בשנתיים האחרונות היה לחברה תזרים מזומנים חופשי שלילי או זניח כתוצאה מההשקעה במפעל בארה"ב.

 

להלן תזרים המזומן מפעולות שוטפות, השקעות ברכוש וציוד, תזרים חופשי ודיבידנד ששולם, באלפי דולר:


 

-

 שינוי  1-9/16  1-9/15  2015 2014 2013
תזרים מפעולות שוטפות   27.6%   65,632   51,433  85,661 76,023 75,670
השקעה ברכוש וציוד   (70.5%)   16,961   57,542  76,495 86,373 27,372
 תזרים מזומן חופשי

  -

  48,671   (6,109)  9,166  (10,350)  48,298
דיבידנד ששולם

  -

  -

  -

 -

20,025 20,149

 תזרים תפעולי ברבעון השלישי - 33,000, אשתקד - 28,529

תחזית החברה ל-2016 

 

ה-guidance לשנת 2016 הוא מכירות של 550 מ' $ - 565 מ' $, עליה של 10% עד 13% בדומה ל-2015, ו-Edjusted Ebitda לשנת 2016  בין 138 מ' $ ל-145 מ' $, עליה של 10%-15%. החברה לא נתנה תחזית לרווח הנקי ולרווח למניה.

 

שורה תחתונה

החברה ממשיכה לצמוח, אולם בקצב איטי יותר - 12% ב-2015 לעומת קצב שנתי של 23% בשנים 2012-2014.

הסיבה העיקרית לכך היא התחזקות הדולר, שכן במונחי המטבעות המקומיים צמחה החברה בשיעור של 22%. נתון נוסף אליו יש להתייחס הוא הגידול הכמותי במכירות בשיעור של 15% המורה על המשך הגידול בניטרול שינויים במכירות ובשערי החליפין.

הרווחיות הגולמית, התפעולית ויחס ה- Adujsted Ebitda למחזור הורעו כתוצאה מהשפעת השינוי בשערי החליפין ותחילת התפעול של המפעל החדש בארה"ב. קו היצור הראשון במפעל החל לפעול ברבעון השני והקו השני ברבעון הרביעי. יש להניח שתהליך ההתאמה של המפעל ישפיע גם על תוצאות 2016.

בסקירה על תוצאות 2014, לפני שנה בדיוק, כתבנו:

המסקרן והמאתגר ביותר הוא שיעור הגידול של המכירות בארה"ב בשנים הקרובות. בשנים 2012-2014 עלו המכירות בארה"ב בשיעור פנטסטי של 114%. ב-2013 עלו המכירות ב-41%, וקבלו חיזוק מתחילת המכירות לסניפי רשת איקאה ברבעון האחרון. ב-2014 עלו המכירות ב-50% עם מכירות בשנה כולה לרשת איקאה.מה יקרה ב-2015 אשר בה תרומתה של הרשת למכירות החברה יכולה להיות רק על בסיס חנויות זהות?

הרווחיות בשנת 2015 צפויה להיות מושפעת מעקומת הלמידה של קווי היצור החדשים כהשפעה חד פעמית, אולם התחזקות הדולר יכולה להיות תהליך מתמשך ולא ניתן לראות בהשפעתו ארוע חד פעמי או מעין ארוע אקסוגני. הסיכון המטבעי הוא חלק מהסיכונים בהם נושאת החברה.

ההסכם על איקאה ארה"ב הניב השנה שיעור צמיחה מאכזב, חד ספרתי, נמוך מהצמיחה הכוללת בארה"ב, 20%. החברה מסבירה זאת בביטול קמפיינים לקידום מכירות. יש לזכור כי עוד כי ההסכמים עם איקאה בארה"ב וקנדה יסתיימו בסוף השנה/תחילת 2017, ויש לקוות שיחודשו.

החברה מגדירה את ארה"ב כשוק בו היא צופה את הצמיחה העיקרית, בגלל גודלו ואחוז החדירה הנמוך יחסית של משטחי הקוורץ. על בסיס זה השקיעה החברה 130 מ' $ בהקמת המפעל החדש בארה"ב, ויש לקוות שהשקעה זאת אכן תגובה בהמשך צמיחה מהירה בארה"ב ובקנדה - היקף יצור נמוך  מהמצופה יגרום לעליה בעלות ליחידת מוצר.

נקודה אליה יש לשים לב היא החשיפה של החברה לתביעות של יחידים וכן תביעה יצוגית כתוצאה ממחלת ריאות קשה הנובעת מחשיפה לתהליכי היצור של משטחי הקוורץ. ב-2015 לראשונה הציגה החברה הוצאה של 4.7 מ' דולר כתוצאה מכך, אך עדיין לא התקבלה החלטה ביחס לתביעה היצוגית וכן החברה קבלה התראות לפני תביעה שלא נבחנו על ידה. סך החשיפה הקיימת לתביעות גדולה יותר (ראה לעיל בסקירה), אולם מנגד החברה הביאה בחשבון את הכיסוי הביטוחי שלה. יש לקוות שבנושא הכיסוי הביטוחי לא תהיינה הפתעות לרעה.

נכון לתאריך המאזן לחברה מזומנים ופקדונות בסך של 62.8 מ' $, וחוב פיננסי של 14.2 מ' $ בלבד. ההון העצמי הסתכם ב-400 מ' $, 76% מסך המאזן.

על בסיס מחיר מניית אבן קיסר במועד פרסום הסקירה, $35.7, נסחרת החברה בשווי שוק של 1.26 מיליארד דולר, ובמכפיל רווח של 16.3 על בסיס הרווח ב-2015. שווי הפעילות של החברה (EV) הוא 1.23 מיליארד דולר, והיחס EV/Ebitda בו היא נסחרת הוא של 10.4 ועל בסיס Adjusted Ebitda יחס של 9.8.

על פי תחזית החברה Adjusted Ebitda לשנת 2016 יהיה בסכום של 142 מ' דולר בממוצע, יחס EV/Adjusted Ebitda של 8.9.

מכפילים אלה הרבה יותר הגיוניים מהמכפילים של לפני שנה. עם זאת, המפתח להצלחת החברה הוא המשך הצמיחה המהירה בארה"ב וקנדה.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם למכור ולקנות ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

 להלן התפתחות הסעיפים העיקריים בדוח רו"ה:

 

רווחיות גולמית - שיפור מ-39.5% ל-40.5% ברבעון כתוצאה מהוזלה במחיר חומרי הגלם. במצטבר חלה ירידה מ-40.8% ל-39.9%. המפעל החדש בריצ'מונד היל הכולל שני קווי יצור עדיין לא הגיע לאופטימיזציה וגם לגך השפעה שלילית על הרווחיות הגולמית. סמנכ"ל הכספים יאיר אוורבוך ציין בשיחת הועידה כי חוסר היעלות במפעל החדש גרע 1.5% מהרווחיות הגולמית, אולם ציין שהמפעלים בישראל פעלו טוב מאד ופיצו על כך.

הוצאות מכירה ושיווק - עליה של 27% ברבעון ושל 16.4% במצטבר. הרבה מעבר לגידול בהכנסות. החברה מסבירה את העליה בהוצאות אלה בהשקעה ביכולות שיווק ומכירה בארה"ב, בין השאר על ידי הגדלת כח האדם בתחום המכירות ב-20% כאשר המטרה היא להגדילו השנה ב-25%.

הוצאות הנהלה  וכלליות - עליה של 4.7% ברבעון ושל 12% במצטבר.

רווח תפעולי - עליה של 14% ברבעון ויציבות במצטבר. בניטרול סעיף הסדרים משפטיים (ראה להלן) הסתכם הרווח התפעולי ב-29.4 מ' דולר ברבעון השלישי אשתקד וב-29.2 מ' דולר השנה. במצטבר ללא שינוי לעומת שנה שעברה, אולם בניטרול סעיף הסדרים משפטיים הסתכם הרווח התפעולי אשתקד ב-78.5 מ' דולר והשנה ב-76.5 מ' דולר, ירידה של 2.5%.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אבן קיסר:
אבן קיסר ב-2017 -צניחה ברווחיות וצרור בעיות., 6/03/2018
הרבעון השני של אבן קיסר - טוב במכירות, גרוע ברווחיות הגולמית., 15/10/2017
הדוח השנתי המפורט של אבן קיסר מגלה כי חלק השוק שלה בארה"ב ירד בחדות., 20/03/2017
אבן קיסר ב-2016 וב-2017 - האם הן שנות מעבר להמשך הצמיחה בארה"ב?, 22/02/2017
השוק העניש שוב את אבן קיסר, האם הפעם זאת הזדמנות קניה?, 19/11/2016
אבן קיסר ב-2015 - ממשיכה לצמוח, אך יותר לאט. שנה קשה למניה., 16/03/2016
אבן קיסר המשיכה לצמוח בקצב מהיר ב-2014, אולם תוריד הילוך ב-2015., 28/02/2015
אבן קיסר ממשיכה לצמוח ברבעון הראשון של 2014., 24/05/2014
אבן קיסר (Caesarstone) תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-8 במאי., 24/04/2014
אבן קיסר שדות ים - צמיחה מהירה בעסקים, אולי מהירה מדי במחיר המניה?, 25/12/2013
דרונט בניית אתרים