Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גולף - סקירה ראשונה ותוצאות 2013.

גולף היא אחת החברות המובילות בתחום אופנת ההלבשה והבית, אך נחשבת לאפורה יותר מה"כוכבות" פוקס וקסטרו.לאחרונה הודיעה גולף כי מתנהלים מגעים על ידה לרכישת חברת כיתן.
10/05/2014

גולף וכיתן הן שתי חברות בנות של כלל תעשיות בבעלותו של לן בלונטויק.כיתן עצמה הפסידה עשרות מליוני ש"ח בשנים האחרונות, ובשנת 2013 נפסק הדימום כמעט לגמרי והחברה הפסידה 2 מ' ש"ח "בלבד".שוויה של כיתן בספרי כלל תעשיות הוא של 15 מ' ש"ח.

עיון בנתוניה של גולף מספק לנו תמונה מענינת - רווחיה של החברה נמצאים בנסיגה מתמדת בשנים האחרונות, אולם נכון להיום יתכן והיא מהווה הזדמנות קניה.

חברות אחרות בתחום פעילותה של גולף הנסקרות באתר הן פוקס ודלתא.

פעילות החברה ותוצאות עסקיות

גולף פועלת בשני תחומים - הלבשה, ואופנת הבית.תחום אופנת הבית כולל מוצרי טקסטיל לבית, כלי מטבח ושולחן, ריהוט ומוצרי נוי לבית.כמו כן נמכרים במסגרת אופנת הבית גם מוצרי הלבשת ילדים ותינוקות והלבשה תחתונה בסיסית.החברה היא מהמובילות בתחומי פעילותה בישראל וכל פעילותה היא בארץ.

כ-90% ממכירותיה של גולף הן של מותגים בבעלותה ושל מותגים אשר ניתנו לה בזיכיון.

בתחום אופנת ההלבשה נמכרים מוצרי החברה תחת המותגים גולף, מקס מורטי, פולגת, אינטימה, ספרינט, בלו בירד (נרכשה ב-2010) וצומי (מותג יפני חדש יחסית ברשת).חלקן של מוצרי "אינטימה", הלבשה תחתונה, לילה, פנאי ובגדי ים לנשים ממכירות התחום מהוות כ-19% וכ-9.5% מסך המכירות של החברה.

בתחום הלבשת הבית נמכרים מוצרי החברה תחת המותגים גולף, גולף בייבי, גולף קידס, טוליפ גלרי, מקס מורטי, צומי, וגולף ספא. בתחום הלבשת הבית מהווים בגדי ילדים ותינוקות כשליש ממכירות התחום, וכ-17% מסך מכירות החברה.

מחזור המכירות של שני תחומי הפעילות כמעט זהה, כ-345 מ' ש"ח בכל תחום, וכך גם הפדיון הממוצע למ"ר לחודש, 1,227 ש"ח בתחום אופנת הבית ו-1,244 ש"ח בתחום אופנת ההלבשה, והרווחיות הגולמית - 58.7% באופנת הבית, ו-60.1% באופנת ההלבשה.

אולם כאן מסתיים הדמיון. הרווח התפעולי בתחום אופנת הבית הסתכם בשנת 2013 ב-43.8 מ' ש"ח, 12.7% מהמחזור, ובתחום ההלבשה הסתכם הרווח התפעולי ב-19.6 מ' ש"ח בלבד, 5.7% מהמחזור.

למרות ששטחן הכולל של החנויות בשני התחומים כמעט זהה גם הוא, ישנו הבדל גדול במספר החנויות - 97 בלבד באופנת הבית, ו-193 באופנת ההלבשה.

פער זה במספר החנויות יוצר ככל הנראה הבדל משמעותי בהוצאות התפעול - מספר העובדים ושכר עבודה (אשר הועלה בעקבות העלאת שכר המינימום), ודמי השכירות, המושפעים גם ככל הנראה מכך שחנויות ההלבשה ממוקמות במקומות מרכזיים יותר.

זה המצב נכון להיום, אולם הוא לא תמיד היה כזה.

הטבלה הבאה תעזור לנו להבין מה התרחש בחברה בחמש השנים האחרונות (נתונים באלפי ש"ח):

-

אופנת הבית

אופנת הלבשה

החברה כולה

-

מכירות רווח תפעולי מכירות רווח תפעולי מכירות רווח תפעולי רווח נקי
2013 345,145 43,824 345,033 19,611 690,942 64,082 50,153
2012 342,778 40,581 349,862 20,776 693,425 62,023 48,028
2011 335,458 52,810 358,087 27,716 694,260 81,126 65,422
2010 335,441 58,259 321,025 40,658 657,153 99,490 77,923
2009 322,760 58,348 342,231 56,529 665,611 115,377 87,518

מכירות אופנת הבית עלו בשנים 2009-2013 בכ-7%, ומנגד ירד הרווח התפעולי בכ-25%.

בתחום ההלבשה השינוי היה קיצוני הרבה יותר - המכירות עלו בשיעור זעיר, אך הרווח התפעולי שהיה דומה בשנת 2009 לזה של תחום הלבשת הבית ירד ב-65% (!).מכירות אופנת ההלבשה ירדו בשנת 2013 בעיקר כתוצאה מירידה במכירות רשת בלו בירד שסבלה מפיגורים באספקת המוצרים.

מכירות החברה כולה עלו בתקופה 2009-2013 ב-4%, הרווח התפעולי ירד ב-44%, והרווח הנקי ירד בתקופה ב-43%.

את הסיבות לכך יש לחפש בעיקר בהוצאות התפעול, שכן הרווחיות הגולמית ב-2009 היתה של 60.2% וב-2013 של 59.7%. מאידך, חלקן של הוצאות המכירה והשיווק מהמחזור עלה מ-39.3% ל-47%, ובעיקר של דמי השכירות והאחזקה (מ-18.7% ל-24%), ושל הוצאות השכר הנכללות בהוצאות המכירה והשיווק (מ-14.3% ל-17.4%).

כלומר, כדי למכור בסכומים דומים לאלה שנמכרו ב-2009 נאלצה החברה להחזיק יותר שטחים ובמחירים גבוהים יותר וכן כח אדם נוסף ויקר יותר.

ומה עשתה מנית גולף מתחילת 2009 ועד היום? לכאורה לא לגמרי רע.בהתאמה לדיבידנדים הנדיבים שחולקו (ראו להלן) עלתה המניה ב-79%.אולם, אם נשווה תשואה זאת לתשואת מדד יתר 50 עליו נמנית מנית גולף ביצועיה עלובים שכן מדד זה עלה באותה תקופה פי 3.6, ומניות חברות ההלבשה פוקס וקסטרו עלו באותה התקופה בלא פחות מפי 25.2 ומפי 3.96 בהתאמה.

למרות הצניחה ברווח, לגולף תזרים מזומנים חזק, אשר איפשר לה לחלק דיבידנדים בסכומים גבוהים ועקביים (באלפי ש"ח):

-

תזרים מפעילות שוטפת השקעה ברכוש קבוע דיבידנד ששולם
2013 74,826 13,845 66,000
2012 78,818 22,811 90,000
2011 75,953 16,407 100,000
2010 60,138 12,903* 90,000
2009 89,629 13,404 40,000
סה"כ: 379,364 79,370 386,000

* בנוסף להשקעה ברכוש קבוע בשנת 2010 נרכשה פעילותה של בלו בירד תמורת 16.4 מ' ש"ח.

מאזן החברה ל-31.12.13

 • לחברה נכסים נזילים לזמן קצר בסך כולל של כ-120 מ' ש"ח, ללא חוב פיננסי.
 • הון חוזר תפעולי בסך של 113 מ' ש"ח.
 • רכוש קבוע בסך של 44.2 מ' ש"ח.
 • מוניטין בסך 6 מ' ש"ח ומסים נדחים בסך כ-15 מ' ש"ח.
 • הון עצמי בסך של 297 מ' ש"ח המהווה 70% מתוך מאזן בסך של 427 מ' ש"ח.

השוואה לחברות אחרות בענף האופנה

להלן השוואת פרמטרים עיקריים לחברות פוקס וקסטרו, שתי חברות קמעונאיות מובילות בתחומי פעילותה של החברה אשר גם עיקר פעילותן בישראל, באלפי ש"ח:

-

גולף פוקס קסטרו
מכירות: 690,942 1,047,700 774,250
רווחיות גולמית: 59.7% 59.2% 60.1%
רווח תפעולי: 64,082 135,343 68,669
רווחיות תפעולית: 9.3% 12.9% 8.9%
רווח נקי לבעלי המניות: 50,153 94,190 51,028
שווי שוק: 485,211 1,220,215 551,475
מכפיל רווח: 9.67 12.95 10.8

יש לציין כי נכון ל-31.12.13 לשלוש החברות נכסים פיננסיים נטו כדלהלן: גולף - 121.2 מ' ש"ח, פוקס - 35.1 מ' ש"ח, קסטרו - 51.8 מ' ש"ח.

שורה תחתונה

 • רווחיה של גולף נפגעו קשות בשנים האחרונות, בעיקר בתחום הלבשת האופנה, כתוצאה מריבוי השחקנים בתחום, והצורך להפעיל יותר נקודות מכירה.
 • שנת 2013 היתה שנה שונה בה הירידה ברווח התפעולי בתחום הלבשת האופנה הסתכמה ב-6%, עדיין ירידה, אך לא צניחה כבשנים הקודמות,  ובתחום הלבשת הבית עלה הרווח התפעולי ב-8%.סך הרווח התפעולי עלה ב-2013 ב-3%.
 • בתחום הלבשת הבית המרכיב הגבוה של בגדי ילדים ותינוקות עלול להפגע עם התגברות התחרות בתחום זה ועם כניסתה של פוקס עם המותג The children`s place.
 • שווי השוק של החברה במועד הסקירה הוא של 485 מ' ש"ח, מכפיל הרווח על בסיס רווחי 2013 - 9.67.
 • לחברה נכסים פיננסיים בסך של 121.2 מ' ש"ח ללא התחיבויות פיננסיות, סכום המהווה רבע משווי השוק של החברה. מכפיל הרווח של החברה בניכוי נכסיה הפיננסיים ובניכוי הכנסות המימון נטו בגין נכסים אלה הוא  7.77.
 • על בסיס הדיבידנד שחולק בשנת 2013, 66 מ' ש"ח, תשואת הדיבידנד של החברה היא של 13.6%.עם זאת, יתרת הרווח במאזן החברה נכון ל-31.12.13, 20.6 מ' ש"ח, לא תאפשר חלוקת דיבידנד בהיקפים הגבוהים מהרווח הנקי.
 • הפרמטרים הפיננסיים של החברה סבירים ביותר, אולם אנחנו צריכים להיות משוכנעים שהחברה מיצתה את תהליך השחיקה ברווחיות.
 • האם יחול מפנה בחברה? יתכן ופרישתה של המנכ"לית הותיקה אילנה קאופמן ומינויו של אלי מיזרוח, בעל נסיון עשיר בתחום האסטרטגי, יכולים לבשר על כך.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד פרסום הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. hthr (11/05/2014 09:19:04)
דרונט בניית אתרים