Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רמי לוי וויקטורי צומחות במהירות, שופרסל צומחת באיטיות ומתייעלת - בעקבות השלל של רשת מגה.

22/12/2016

בעקבות קריסתה של רשת מגה ניתנה הזדמנות חד פעמית לשלוש רשתות דיסקאונט להתרחבות מהירה - יינות ביתן, רמי לוי, וויקטורי.

בשלל הגדול זכתה הרשת הפרטית יינות ביתן אשר קנתה 127 סניפים של מגה בעיר בתמורה ל-455 מ' ש"ח. לפני הרכישה פעלה יינות ביתן מ-71 סניפי דיסקאונט אשר לא מוקמו במרכזי הערים. הממונה על ההגבלים העסקיים אשר אישר את העסקה התנה אותה במכירת 10 סניפים של יינות ביתן, כך שלאחר העסקה לרשת 188 סניפים.

התחרות העיקרית של הסניפים שרכשה יינות ביתן היא אפוא מול רשת שופרסל וסניפי שופרסל שלי. שופרסל נהנתה מתקופה לא קצרה של חולשה בסניפי מגה בעיר אשר העבירה ככל הנראה קונים אליה והגדילה את הפדיון למ"ר (ראו להלן) . רשת שופרסל לא רוכשת סניפים, אלא דוקא סוגרת סניפים לא רווחים, ונמצאת בתהליך של התיעלות.

 

גם רשתות המזון רמי לוי וויקטורי מתרחבות במהירות. הן רכשו סניפים של רשת הדיסקאונט של מגה, YOU, ובמקביל וללא קשר פתחו סניפים נוספים. בחודש יוני פרסמנו סקירה על רשת ויקטורי בה ציינו כי הגידול ברווחים כתוצאה מרכישת סניפי מגה עדיין לא בא לידי ביטוי בדוחות החברה.מנית ויקטורי עלתה מאז ב-33%.

ויקטורי הודיעה בחודש נובמבר על רכישת 6 סניפים נוספים ממגה, מהם שניים ברחוב אחוזה ברעננה, וכן על פתיחת סניף נוסף בישוב הקהילתי צור יצחק.

 

בשנים 2015-2016 פתחה רשת רמי לוי 17 סניפים, חלקם נקנה מרשת מגה: בשנת 2015 נפתחו 5 סניפים. ב-2016 נפתחו 12 סניפים - 2 סניפים ברבעון הראשון, 3 ברבעון השני, 5 בשלישי, ו-2 ברביעי, וב-2017 צפויים להפתח 4 סניפים.  

נכון לספטנבר 2016 מפעילה החברה 45 סניפים, מהם שלושה בזכיון, ובסוף 2016 יהיו לחברה  47 סניפים, עליה של 57% בתוך שנתיים. פתיחת הסניפים נעשתה בהדרגה כך שהשפעתם על המכירות והרווח היא הדרגתית גם כן. 

 

נציג להלן טבלת נתונים תפעוליים של שלוש הרשתות - שופרסל, רמי לוי וויקטורי, נכון ל-30.9.16:

 

 הרשת

מספר סניפים  בסוף 2017  שטח הסניפים 

פדיון למ"ר

Q3/16 

 פדיון למ"ר

Q3/15

 שינוי
   271

271

 503,000 מ"ר  6,174 ש"ח  5,836 ש"ח  5.8%
 45 51  74,545  16,640  17,350  (4.1%)
 42  49  47,000  7,800  8,500  (8.2%)

 

הנתון המשמעותי ביותר הוא כמובן הפדיון למ"ר, הגבוה ברמי לוי פי 2.7 מאשר בשופרסל ופי 2.1 מאשר בויקטורי. נתון זה הוא סוד כוחה של הרשת המאפשר לה להגיע למכירות המהוות כ-40% ממכירות שופרסל, למרות ששטחי המכירה שלה מהווים כ-14% בלבד משטחי המכירה של שופרסל. איך מגיעים לנתון מדהים זה? הסוד טמון כנראה בשיטות השיווק היחודיות של איש אחד, רמי לוי, אשר הביא לכך שהרשת נתפסת בציבור כרשת הזולה ביותר. 

 

הפדיון למ"ר בשופרסל דוקא גדל בין הרבעונים כתוצאה מסגירת הסניפים וההתיעלות וכאמור מעבר קונים ממגה. לעומת זאת, ברמי לוי וויקטורי חלה ירידה בפדיון למ"ר כתוצאה מ"קליטת" סניפים גדולים של YOU ו"קניבליזציה קלה" בסניפי רמי לוי (כנאמר בדוח הדיריקטוריון) באזורים שבהם היו קיימים סניפים של הרשת קודם לכן.

 

נתון משמעותי נוסף הוא גידול נוסף במספר הסניפים  ברמי לוי, 6 סניפים, גידול של 13%, ובויקטורי גידול של 7 סניפים, 17%.

 

 

להלן נתוני רו"ה השוואתיים לרבעון השלישי (סכומים באלפי ש"ח):

 

רשת 

  מכירות

  רווחיות גולמית   מכירה ושיווק (%)   הנהלה וכלליות (%)   רווחיות תפעולית

  רווח נקי

 Q3/16 Q3/15   Q3/16 Q3/15   Q3/16  Q3/15  Q3/16 Q3/15   Q3/16  Q3/15  Q3/16 Q3/15 
  שופרסל  3,042,000  2,988,000  25.3%  24.7%  20.6%  20.8%  1.3%  1.2%  3.42%  2.74%  51,000  47,000
 רמי לוי   1,240,732  1,024,059  21.8%  21.6%  18.0%  18.8%  0.8%  0.9%  3.12%  2.07%  29,717  15,837
 ויקטורי  365,642  247,660  24.2%  23.0%  19.6%  18.7% 2.0%  2.2%  2.53%  2.16%  7,015  3,725

 

  • בשופרסל חל גידול מזערי של 1.8% במכירות, ברמי לוי חל גידול של  21.2% ובויקטורי גידול של 47.2%, בשני האחרונים נבע הגידול מפתיחת/רכישת סניפים חדשים. המכירות על בסיס חנויות זהות גדלו בשופרסל ב-3.3% וברמי לוי ב-1.08%, בעוד שבויקטורי הן ירדו ב-1.7%.
  • הרווחיות הגולמית ברמי לוי היא הנמוכה ביותר מבין שלוש הרשתות. יתכן שנתון זה משקף מכירות במחירים נמוכים יותר. האפשרות השניה לרווחיות גולמית נמוכה יותר, רכישת המוצרים במחירים יותר גבוהים היא אפשרית כמובן, אך לא נראית סבירה.
  • חלקן היחסי של הוצאות המכירה והשיווק מהמכירות מפתיע אצל רמי לוי. בהנתן שהפדיון למ"ר ברשת זאת גבוה בשיעורים גבוהים מאד מאשר אצל האחרים, היינו מצפים ששיעורן היחסי של הוצאות המכירה והשיווק מהמחזור יהיה נמוך בהרבה מהמתחרות.ההשוואה מול שופרסל יכולה להיות מוסברת בחלקה בכך שחלק משמעותי מהסניפים שלה הם בבעלות ומחושב עליהם פחת שהוא נמוך יותר מדמי שכירות.

 

דוחות אנליסטים

 

להלן דוחות אחרונים המתבססים על תוצאות הרבעון השלישי לרשתות שופרסל ורמי לוי. אחרי ויקטורי אין מעקב של אנליסטים. 

 

שופרסל

 

בדוח מיום 16.11.16 המלצת מכירה (!) של מיכל אלשיך מאקסלנס עם מחיר יעד של 12.5 ש"ח למניה, הנמוך ב-13% ממחיר המניה כיום.

בדוח מיום 15.11.16 בחוות דעת חיובית הרבה יותר של אילנית שרף מפסגות ניתנה לשופרסל המלצה של תשואת יתר עם מחיר יעד של 15.4 ש"ח למניה, הגבוה מהמחיר הנוכחי ב-7%.

 

רמי לוי

 

בדוח מיום 27.11.16 המלצה של תשואת יתר של אילנית שרף מפסגות עם מחיר יעד של 206 ש"ח למניה, גבוה ב-29% (!) ממחירה של מנית רמי לוי כיום.

 

שורה תחתונה

 

הרבעון השלישי מהווה אינדיקציה חלקית בלבד למחזור ולרווחים של רמי לוי וויקטורי. ברמי לוי צפויה פתיחה של 6 סניפים נוספים עד לסוף 2017 ובויקטורי של 7 סניפים.

 

על בסיס רווחי הרבעון השלישי מגולם לשנתי להלן שווי השוק ומכפיל הרווח של שלוש הרשתות (שווי שוק ורווח נקי במליוני ש"ח):

 

 הרשת

 שווי שוק

 רווח רבעוני מגולם לשנתי

 מכפיל רווח

 תשואת המניה מתחילת השנה

 שופרסל  3,034  204  14.8  23%
 רמי לוי  2,147  119  18  (9%)
 ויקטורי  565  28  20  33%

 

שופרסל היא הרשת הגדולה ביותר, אולם סיכויי הצמיחה שלה נמוכים מאד והיא עדיין לא התמודדה עם תחרות אמיתית מול סניפי מגה בעיר שנקנו על ידי יינות ביתן . שיפור ברווחיה יכול להיווצר רק מהתיעלות ומשינויים בתמהיל המכירות, כגון גידול במכירות המותג הפרטי.

רמי לוי וויקטורי נמצאות בעיצומה של צמיחה אשר עדיין לא הסתיימה. גם תרומתם של הסניפים שנפתחו כבר לא באה לביטוי מלא בדוחות לרבעון השלישי. לדוגמא, רמי לוי פתחה 3 סניפים ברבעון השני ו-5 סניפים במהלך הרבעון השלישי. המכפילים שלהן מוטים אפוא כלפי מעלה.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בחלק מניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם למכור ולקנות ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובהצור קשר עם כותב הסקירה
דרונט בניית אתרים